Bouvet etablerer seg i Innlandet – kjøper sterkt kompetansemiljø 

Bouvet har inngått avtale med Headit om å overta Headits virksomhet i Innlandet med 35 ansatte. Som en del av avtalen vil Bouvet tre inn i Headits kundeoppdrag i regionen for å sikre en sømløs overgang for kundene. 

Kultur i Fokus 

Bouvet har en lang historie med organisk vekst, og har ansatt flinke folk i takt med kundenes behov. Denne tilnærmingen har gitt Bouvet en unik bedriftskultur og et sterkt fellesskap som medarbeiderne har direkte innflytelse over. Headit deler mange av de samme verdiene som Bouvet, med en kultur som setter medarbeidere i sentrum og har et sterkt fokus på kompetanse og delingskultur. 

Bouvet i Innlandet 

"Vi har lenge ønsket å etablere oss i Innlandet. Med Headits kompetanse og lokale tilstedeværelse, planlegger vi å bygge videre på det solide grunnlaget Headit har skapt gjennom sine 20 driftsår. Målet er å etablere oss som et ledende kompetanse- og konsulentmiljø i regionen.”, sier Per Gunnar Tronsli, CEO i Bouvet 

Headit vil bli fullt integrert i Bouvet og vil operere under Bouvet Øst, som allerede har kontorer i Oslo, Sandvika og Drammen. 

Nærhet til Kundene 

 Med 16 kontorer i Norge og Sverige er vi godt posisjonert for å forstå våre kunders språk, kultur og forretningsbehov. Dette gjør oss i stand til å løse de fleste oppdrag lokalt. Med etableringen av Bouvet i Innlandet vil vi ikke bare styrke vår tilstedeværelse i regionen, men også kunne tilby flere tjenester til våre eksisterende kunder. 
 
“For at Headit skal kunne utvikle seg videre med å være et ledende kompetanse- og konsulentmiljø i Innlandet, er vår inntreden i Bouvet et viktig og naturlig steg i en slik retning. Vi har allerede i flere sammenhenger blitt sammenlignet med Bouvet, som et «mini-Bouvet» i Innlandet. Med våre verdier og vår kultur med folk i fokus og et sterkt faglig miljø, har vi mange likhetstrekk med hverandre. Ved å bli en del av Bouvet vil kunne bygge videre på det vi allerede har etablert i Headit, men allikevel bli en del av noe mye større”, sier Rune Kollstrøm, daglig leder i Headit. 

Om Headit AS: 

Headit er et konsulentselskap med 35 ansatte, lokalisert i Hamar, i hjertet av Innlandet. Selskapet ble grunnlagt i 2000 og tilbyr en rekke tjenester, inkludert systemutvikling, systemarkitektur, UX-design, prosjektledelse, utviklingsteam, dataplatformer, DevOps, softwareutvikling og servicedesign, både nasjonalt og internasjonalt.