Bouvet har fått ny visuell profil

Vi har fått en ny profil og en ny logo som over 1200 av våre ansatte har fått være med å sette sitt preg på. Les hvordan og se ny profil her

— Da vi skulle re-designe logoen vår var det et ønske om å få frem mangfoldet i Bouvet og da var det helt naturlig å involvere våre ansatte, sier Kommunikasjonsdirektør Henriette Høyer.
Hun forteller at de ansatte tegnet en runding på sin måte, og siden satte våre designere dette sammen til én unik O i navnet – Bouvet.

Utviklet in-house

Det er Andreas Reutz, grafisk designer internt i Bouvet  og konsulent i Bouvet, Gry Eilertsen som har utviklet den nye profilen, og Andreas forteller at den nye profilen gir mer fleksibilitet.

—Vi ønsker å skape et stødig og godt rammeverk, der logoen skal være fast, men alt annet kan være fleksibelt, så vi kan møte det nye som kommer, sier han.

Bouvet.no har fått ny logo, font og farger og siden er under fortsatt utvikling.