Rapport – Digitalisering for å fremme bærekraftig vekst og utvikling

Ønsker du å vite mer om hvordan flere av landets største virksomheter ser på og jobber med bærekraft knyttet til digitalisering? Bouvet gjennomførte, i forkant av Arendalsuka 2019, en studie blant flere av landets største virksomheter, hvor relevante undertema under digitalisering knyttes opp til bærekraft.

Redaksjonen

Gjennom rapporten "Digitalisering for å kunne fremme bærekratig vekst og utvikling" ønsker vi å dele vår kunnskap, slik at både virksomheter og ulike instanser kan få innsikt i hvilke strategiske muligheter som ligger i å digitalisere og tilrettelegge for en mer bærekraftig vekst og utvikling.

Vi ønsker også å se på hva som kjennetegner virksomheter som er på god vei mot denne transformasjonen, hvilke utfordringer og muligheter de har møtt, samt hvordan de har løst disse. Bærekraft og digitalisering henger sammen, og målet bør være at dette er grunnleggende elementer i virksomhetens forretningsstrategi og visjon. 

Rapporten finner du her: 

Digitalisering for å fremme bærekraftig vekst og utvikling (PDF)

Rapport-bouet