Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor

Equinor

Løftet fram viktig sektors bidrag til selskapets verdiskaping

At IT-sektoren spiller en viktig rolle i Equinors verdiskaping, var lite kjent de ansatte. Sektoren ville derfor vise egen forretningsverdi og synliggjøre softwareutvikling som en viktig fagdisiplin i selskapet.

Utfordringen

Sektoren «Software Innovation» ønsket å vise hvordan de skaper verdi og slik øke interesse for IT-arbeidet i Equinor, økt stoltheten internt i sektoren og forenkle rekrutteringen til den. Men mennesker er seg selv nærmest, særlig i en travel hverdag, og spesielt når tematikken kan oppleves som komplisert og fjern. For å bryte gjennom med sektorens budskap, var det helt avgjørende at kommunikasjonen deres opplevdes som nyttig, relevant og interessant for mottakeren. Da måtte de finne en måte å inspirere så vel som informere.

Løsningen

Løsningen ble prosjektet LOOP og en kontinuerlig formidling av suksesshistorier. Loop utviklet, med bistand fra Bouvet, et historiefortellingskonsept hvor fortellinger fra arbeidshverdagen med produkt- og prosjektutvikling ble lettfattelig presentert ved hjelp av tekst, bilder, illustrasjoner og video. Det publiseres ca. 12 historier hvert år, og de er presentert på en nettside/blogg.

Nå er Loops fokus hovedsakelig på innholdsproduksjon og -publisering, spredning internt og eksternt, samt rådgiving og research til nye saker.

Bouvet Trondheim, og senere Bouvet Øst (Innhold & Kommunikasjon), har bistått med:

  • Konseptutvikling
  • Redaksjonelt arbeid; tekst, illustrasjoner, bilder og video.
  • Publisering og drift av teknisk plattform.
  • Bekjentgjøring og spredning av innhold via epost, interne kanaler, Facebook og LinkedIn.
  • Kommunikasjonsrådgiving
  • Design

Verdi for kunden

Loop-prosjektet har siden starten i 2017 tydelig bevist sin verdi ved å ha blitt løftet fra å være en intern blogg til et åpent tilgjengelig nettsted. Loop stories har i 2022 918 abonnenter hvorav 418 har @equinor.com mailadresse.

Vi ser også at IT-sektoren i Equinor har hatt et betydelig omdømmeløft over de årene prosjektet har pågått. I "Norwegian Universum Awards", universitetsundersøkelsen over attraktive arbeidsplasser for studenter, har IT-sektoren i Equinor klatret fra 15. plass i 2017 til 3. plass i 2020. Equinor beholdt 3. plassen i både 2021 og 2022.

Ansvarlig kontor: Trondheim, Oslo

Kontakt oss

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Renate Kristiansen
Regionleder Nord
Nicholas Lundgard
Avdelingsleder Øst Innhold og kommunikasjon