GODT FØRSTE KVARTAL FOR BOUVET

Bouvet hadde i første kvartal 2021 driftsinntekter på 695,9 millioner kroner sammenlignet med 641,2 millioner i første kvartal i fjor. Driftsresultatet (EBIT) i perioden ble på 90,8 millioner kroner sammenlignet med 82,6 millioner tilsvarende periode i fjor.

 

«I første kvartal kunne vi markere ett år i pandemiens tegn. Til tross for denne markeringen kan Bouvet rapportere om fortsatt sterk vekst i omsetning, fortsatt høy lønnsomhet, fortsatt lavt sykefravær, og svært hyggelig – fortsatt god vekst i antall ansatte», sier Per Gunnar Tronsli, administrerende direktør i Bouvet ASA.

Bouvet hadde i første kvartal i år driftskostnader inklusive avskrivninger på 605,0 millioner kroner sammenlignet med 558,6 millioner kroner i første kvartal 2020. Dette tilsvarer en økning på 8,3 prosent.

EBIT-marginen i første kvartal endte på 13,1 prosent sammenlignet med 12,9 prosent i første kvartal 2020.

Resultat etter skatt ble 69,4 millioner kroner i første kvartal sammenlignet med 64,7 millioner kroner i samme periode 2020. Utvannet resultat per aksje for kvartalet ble 6,67 kroner sammenlignet med 6,24 kroner i første kvartal 2020.

For ytterligere informasjon:

  • Per Gunnar Tronsli, Administrerende direktør i Bouvet ASA, Tlf. +47 900 20 622
  • Erik Stubø, Økonomidirektør i Bouvet ASA, Tlf. +47 950 36 011

Kvartalsrapport 1. kvartal 2021

Kvartalspresentasjon 1. kvartal 2021