Konsernsjefen har ordet: 2022 – et år med milepæler!

Jeg vil starte disse ordene med å rette en stor takk til alle medarbeidere i Bouvet. Året 2022 har vært et år for historiebøkene.

Gjennom dette året har vi kunnet glede oss over en innsats og et fellesskap i Bouvet som gjør at vi ser tilbake på et av våre sterkeste og mest spesielle år. Jeg er imponert over jobben som gjøres hver eneste dag, verdiene som skapes sammen med våre kunder, og ikke minst alles bidrag til å videreutvikle lagspillet, fagmiljøene og det sosiale fellesskapet i Bouvet. Tusen takk! 

I 2022 fylte Bouvet 20 år, og det feiret vi gjennom året. Bouvets utvikling gjennom de første 20 årene er et aldri så lite eventyr. Vi har bygget et selskap tuftet på en kultur som setter medarbeideren i fokus, en kultur som dyrker fellesskapet, hvor deling og at folk trives og utvikler seg, er det vi strekker oss etter hver eneste dag. Vi har kort sagt søkt å utvikle Bouvet til verdens beste arbeidsplass.

Gjennom 20 år har vi søkt vekst og utvikling gjennom langsiktige kundeforhold, i sektorer som er viktige for vår samfunns- utvikling. Vi har sammen med våre kunder bygget fremtidens samfunn, som har gitt medarbeiderne i Bouvet både mening i hverdagen og en unik arena for læring og kompetanseutvikling.

Vi har alltid trodd på nærhet til kundene og dyp kjennskap til kundens virksomhet. På grunnlag av dette har vi stein på stein utviklet et Bouvet som er tett på kundene, og hvor vi i dag kan vise til en virksomhet med stor lokal tilstedeværelse.

Denne reisen har vært til stor glede for medarbeidere, for kunder og samarbeidspartnere – og ikke minst for alle eiere. Tusen takk til alle som har vært med å bidra, i og utenfor Bouvet!

Året vi legger bak oss, er et år som også har vært historisk resultatmessig. Vi øker omsetningen, vi styrker lønnsomheten og vi får stadig flere Bouvetere med på laget. 20 år er en milepæl, og da passer det godt at vi dette året runder 2000 medarbeidere og 3 milliarder i omsetning, milepæler vi få år tilbake knapt hadde trodd var innen rekkevidde.

Når vi vender blikket fremover, ser vi at digitaliseringen hos våre kunder er viktigere enn noen gang tidligere. Energisektoen står sentralt i samfunnsutviklingen fremover. Europa er avhengig av forutsigbare energileveranser, utviklingen av havvind og andre fornybare energikilder, modernisering og utbygging av nettet har aldri vært av større betydning. For oss som forbrukere har betydningen av en trygg energiforsyning blitt tydeligere enn noen gang. Hoveddelen av Bouvets samlede aktivitet finner vi nettopp i energisektoren – og samfunnsoppdraget har aldri vært viktigere.

Sikkerhetssituasjonen bidrar også til at våre bidrag til totalforsvaret bare øker i betydning. Digitalisering er et av flere vesentlige svar på hvordan Norge skal styrke sin forsvarsevne. I mange år har vi i Bouvet bygget inngående kjennskap til denne sektoren, og vi skal i årene som kommer bistå Forsvaret med digitalisering og modernisering. Totalforsvaret er dessuten mye mer enn Forsvaret. Alle oppdrag vi har innen politi, justis, beredskap og hos nødetater, bidrar til at vi i Bouvet, sammen med sentrale aktører, jobber for å skape et samfunn som er og oppleves tryggere for hver og en av oss.

Også i alle øvrige sektorer vi er engasjert i, det være seg helse, offentlige tjenester, industri eller transport, er digitalisering og datadreven utvikling en stor del av svaret på langsiktig og bærekraftig utvikling.

I Bouvet har vi lagt bak oss 20 år med en fantastisk utvikling. Utgangspunktet som er skapt for de neste 20 årene, kunne knapt vært bedre. Vi gis tillit fra våre kunder som alle leverer samfunnskritiske tjenester, tjenester som i årene fremover vil utgjøre selve fundamentet i vår samfunnsutvikling. Vi har bygget et selskap med en kultur som tiltrekker seg dyktige

folk, og hvor vi sammen med våre kunder kan tilby læring og utvikling gjennom å skape tjenester for fremtiden. På slik måte går vi foran, sammen med våre kunder, og bygger fremtidens samfunn.

Vi ser med glede og forventning fremover, mot alt vi skal bygge og skape!

 

– Per Gunnar Tronsli Administrerende direktør