Bli med på lansering av GoForIT 21. april

GoForIT er et initiativ fra IKT-Norge, NITO, Tekna, NTNU, Microsoft, Sopra Steria, Dell, Universitetet i Agder og Bouvet. På lanseringen 21. april vil flere fra Bouvet og samarbeidspartnerne entre scenen for å diskutere IKT-industrien og bærekraft. I tillegg kommer blant annet kommunal- og regionalminister Nikolai Astrup, Kimberly Lein-Mathisen CEO i Microsoft og Anne Borg, rektor på NTNU.

Hvorfor GoforIT? 

GoForIT er en arena for samarbeid mellom akademia og næringslivet med formål om å diskutere, utvikle og påvirke innholdet i utdanningene innen IT, teknologi, innovasjon i en bærekraftig retning, samtidig som vi bruker de samme metodene i arbeidslivet. På den måten kan vi sammen jobbe for nå målene i Paris-avtalen!

Vi mener at behovet for flere fagfolk som jobber i skjæringspunktet mellom digitalisering og bærekraft er betydelig og økende. GoForIT er en arena for samarbeid mellom akademia og næringslivet med formål om å diskutere, utvikle og påvirke innholdet i utdanningene innen IT, teknologi, innovasjon i en bærekraftig retning.

Se hele programmet og meld deg på gratis her.

go-for-it-header-1-670x287.jpg


Var med å starte GoforIT

Historien til GoforIT startet med at vår teknologidirektør, Simen Sommerfeldt, høsten 2019 fikk en utfordring: Å delta på en paneldebatt om hvordan utdanningene kan jobbe bedre med bærekraft – på NIKT - en konferanse for IT-utdanningene i Norge.

Simen Sommefeldt, CTO i Bouvet. Foto: Ovidia Eriksen

– Jeg visste egentlig fint lite om bærekraft da jeg fikk henvendelsen, men jeg fikk god sparring og introduksjon fra vår egen ekspert, Kristian Amlie i Bergen.

Deretter kontaktet han bærekraftansvarlig Mali Hole Skogen i IKT-Norge, og sammen ble de enige om å utfordre utdanningene:

–Vi kan godta at utdanningene lærer studentene litt mindre teknologi, mot at de utstyrer dem med mer kunnskaper om etikk, bærekraft og kritisk tenking.

Debatten på NIKT bar frukter, for etter en måned ble vi kontaktet av folk fra både NTNU og UIA. Og dermed var vi i gang med å skape et prosjekt og en arena som senere ble GoforIT.