Q3 2019: Lønnsom vekst for Bouvet

Bouvet hadde i tredje kvartal 2019 driftsinntekter på 460,9 millioner kroner sammenlignet med 395,4 millioner i tredje kvartal i fjor. Driftsresultatet (EBIT) i perioden ble 32,6 millioner kroner sammenlignet med 20,1 millioner tilsvarende periode i fjor

7 nov 2019

 

For perioden januar til september rapporterer Bouvet en omsetningsvekst på 17,7 prosent til 1 543,5 millioner kroner. Driftsresultatet for årets ni første måneder ble 160,7 millioner kroner, som er en økning på 27,1 prosent sammenlignet med i fjor.

«Vi vokser med lønnsomhet. Grunnlaget for veksten er at vi klarer å ansette, utvikle og beholde dyktige folk, utvikle tjenester våre kunder etterspør og drive Bouvet effektivt. Det har vi lykkes med i mange år og også i tredje kvartal oppnådde vi en god vekst og god lønnsomhet,» sier Sverre Hurum, administrerende direktør i Bouvet ASA.

Bouvet hadde i tredje kvartal i år driftskostnader inklusive avskrivninger på 428,3 millioner kroner sammenlignet med 375,3 millioner kroner i tredje kvartal 2018.

EBIT-marginen i tredje kvartal endte på 7,1 prosent sammenlignet med 5,1 prosent i tredje kvartal 2018. Resultat etter skatt ble 25,7 millioner kroner i tredje kvartal sammenlignet med 15,4 millioner kroner i samme periode 2018. Utvannet resultat per aksje for kvartalet ble 2,49 kroner sammenlignet med 1,51 kroner i tredje kvartal 2018.

For ytterligere informasjon:

Sverre Hurum, Administrerende direktør i Bouvet ASA, Tlf. +47 913 50 047

Erik Stubø, Økonomidirektør i Bouvet ASA, Tlf. +47 950 36 011

Kvartalsrapport Q3 2019

Kvartalspresentasjon Q3 2019