Meget gode resultater for Bouvet

Bouvet hadde i fjerde kvartal 2022 driftsinntekter på 834,7 millioner kroner sammenlignet med 739,6 millioner i fjerde kvartal i fjor. Driftsresultatet (EBIT) i perioden ble 116,3 millioner kroner sammenlignet med 103,9 millioner tilsvarende periode i fjor.

For 2022 rapporterer Bouvet en omsetningsvekst på 14,5 prosent til 3 085,5 millioner kroner. Driftsresultatet for året ble 401,7 millioner kroner, som er en økning på 18,1 prosent sammenlignet med i fjor.

«Dette kvartalet markerer avslutningen på et helt spesielt år. Et år vi gikk inn i med en pandemi, deretter krigsutbrudd med påfølgende energikrise, press på verdikjeder og en svært spent sikkerhetssituasjon som resultat. Til tross for alt dette, Bouvet har gjennom hele året, ikke minst i dette kvartalet, levert resultater som aldri tidligere, » sier Per Gunnar Tronsli, administrerende direktør i Bouvet ASA.

Bouvet hadde i fjerde kvartal i år driftskostnader inklusive avskrivninger på 718,3 millioner kroner sammenlignet med 635,7 millioner kroner i fjerde kvartal 2021. EBIT-marginen i fjerde kvartal endte på 13,9 prosent sammenlignet med 14,0 prosent i fjerde kvartal 2021.

Resultat etter skatt ble 94,3 millioner kroner i fjerde kvartal sammenlignet med 85,8 millioner kroner i samme periode 2021. Utvannet resultat per aksje for kvartalet ble 0,89 kroner sammenlignet med 0,82 kroner i fjerde kvartal 2021.

Kvartalsrapport 4.kvartal 2022
Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2022

For ytterligere informasjon:
Per Gunnar Tronsli, Administrerende direktør i Bouvet ASA, Tlf. +47 900 20 622
Trude Hole, Finansdirektør i Bouvet ASA, Tlf. +47 977 10 344