Per Gunnar Tronsli blir ny leder for Bouvet

Bouvet er tuftet på verdier der delingskulturen og et sterkt fellesskap er bærende elementer. Sverre Hurum har ledet selskapet fra starten av til å bli et av Nordens ledende, børsnoterte IT-selskaper. Han ønsker nå å gi klappet på skulderen til neste leder av selskapet.

Sverre har gjort en uvurderlig innsats, og sammen med dyktige medarbeidere utviklet et solid og bærekraftig selskap. Det er svært tilfredsstillende å se at vi kan løfte frem en ny intern leder og kulturbærer, sier styreleder Pål Egil Rønn.

Per Gunnar Tronsli har 11 års fartstid i ulike posisjoner i selskapet, sist som leder for region Øst.  Et samlet styre står bak vurderingen om at Per Gunnar Tronsli er den rette personen til å lede selskapet videre, sier Rønn.

- Bouvet har vært en god arbeidsplass for meg i veldig mange år, og jeg er takknemlig for at jeg har fått være en del av utviklingen. Jeg har også hatt gleden av å bli kjent med mange kompetente, hyggelige og spennende folk. Nå er tiden inne for å sende stafettpinnen videre. Per Gunnar er et godt valg. Han kjenner organisasjonen godt og jeg er sikker på at han vil fortsette å utvikle det gode miljøet som preger Bouvet. Selskapet har en sterk kultur og et kompetansespekter som er godt tilpasset kundenes behov, noe som gir Per Gunnar og resten av Bouvet gode muligheter til å fortsette den solide utviklingen, sier Sverre Hurum.

- Vi har over mange år bygget et solid selskap tuftet på delingskultur og fellesskap. Jeg er spent og ydmyk overfor den oppgaven jeg nå skal gå løs på, og vil sammen med alle de fine folka i selskapet jobbe for å løfte Bouvet videre. Bouvet skal fortsette å være et selskap med ansatte og kunder som de viktigste premissgiverne, sier Per Gunnar Tronsli.

Per Gunnar Tronsli vil tiltre stillingen 1.januar 2021. Sverre Hurum vil etter ønske fra påtroppende leder og i samråd med styret være tilgjengelig for selskapet.