Q1 2020: Godt første kvartal for Bouvet

Bouvet hadde i første kvartal 2020 driftsinntekter på 641,2 millioner kroner sammenlignet med 564,3 millioner i første kvartal i fjor. Driftsresultatet (EBIT) i perioden ble på 82,6 millioner kroner sammenlignet med 68,8 millioner tilsvarende periode i fjor.

19 maj 2020

«Vi suste inn i 2020 fulle av optimisme med kunder som trengte vår hjelp i utvikling av sine fremtidige og virksomhetskritiske løsninger. Frem til 12. mars opplevde vi fortsatt god vekst, normal drift og positiv utvikling. 12. mars måtte vi som følge av Covid-19 tilpasse oss en helt ny situasjon. Alvoret og det som ble en krise i verden krevde resolutt omstilling hos både oss og hos kundene våre. Det er med stor ydmykhet jeg har kunnet følge et Bouvetfellesskap som leverer når det gjelder som mest. Resultatene i første kvartal ble meget bra.», sier Sverre Hurum, administrerende direktør i Bouvet ASA.

Bouvet hadde i første kvartal i år driftskostnader inklusive avskrivninger på 558,6 millioner kroner sammenlignet med 495,5 millioner kroner i første kvartal 2019. Dette tilsvarer en økning på 12,7 prosent.

EBIT-marginen i første kvartal endte på 12,9 prosent sammenlignet med 12,2 prosent i første kvartal 2019.

Resultat etter skatt ble 64,7 millioner kroner i første kvartal sammenlignet med 53,4 millioner kroner i samme periode 2019. Utvannet resultat per aksje for kvartalet ble 6,24 kroner sammenlignet med 5,16 kroner i første kvartal 2019.

For ytterligere informasjon:

Sverre Hurum, Administrerende direktør i Bouvet ASA, Tlf. 913 50 047

Erik Stubø, Økonomidirektør i Bouvet ASA, Tlf. 950 36 011

Kvartalsrapport 1. kvartal 2020

Kvartalspresentasjon 1. kvartal 2020