Godt førstekvartal for Bouvet

Bouvet hadde i første kvartal 2022 driftsinntekter på 816,5 millioner kroner sammenlignet med 695,9 millioner i første kvartal i fjor. Driftsresultatet (EBIT) i perioden ble på 122,8 millioner kroner sammenlignet med 90,8 millioner tilsvarende periode i fjor.

Ilustrasjon q1

«Vi har gjennom våre 20 år knapt sett høyere aktivitetsnivå i vår virksomhet. Våre kunder står i store oppgaver og har store oppgaver foran seg. Digitalisering vokser frem som en av de aller viktigste muliggjørende faktorene for dem. For oss i Bouvet er det fantastisk spennende å få bidra på vår måte, med all kompetansen og entusiasmen som finnes i Bouvetere fra alle deler av vår vidstrakte virksomhet», sier Per Gunnar Tronsli, administrerende direktør i Bouvet ASA.

Bouvet hadde i første kvartal i år driftskostnader inklusive avskrivninger på 693,7 millioner kroner sammenlignet med 605,0 millioner kroner i første kvartal 2021. Dette tilsvarer en økning på 14,7 prosent.

EBIT-marginen i første kvartal endte på 15,0 prosent sammenlignet med 13,1 prosent i første kvartal 2021.

Resultat etter skatt ble 95,5 millioner kroner i første kvartal sammenlignet med 69,4 millioner kroner i samme periode 2021.

Utvannet resultat per aksje for kvartalet ble 0,91 kroner sammenlignet med 0,67 kroner i første kvartal 2021.

Kvartalsrapport 1. kvartal 2022
Kvartalspresentasjon 1. kvartal 2022

For ytterligere informasjon:

Per Gunnar Tronsli, Administrerende direktør i Bouvet ASA
Tlf. +47 900 20 622

Trude Hole, Finansdirektør i Bouvet ASA
Tlf. +47 977 10 344