Q2_web

Q2 2019: Fortsatt vekst og gode resultater for Bouvet

22. aug. 2019

Bouvet hadde i andre kvartal 2019 driftsinntekter på 518,4 millioner kroner sammenlignet med 453,7 millioner i andre kvartal i fjor. Driftsresultatet (EBIT) i perioden ble 59,3 millioner kroner sammenlignet med 55,7 millioner tilsvarende periode i fjor. Kvartalet hadde to arbeidsdager mindre enn tilsvarende kvartal i fjor.

For første halvår rapporterer Bouvet en omsetningsvekst på 18,2 prosent til 1 082,7 millioner kroner. Driftsresultatet for årets seks første måneder ble 128,1 millioner kroner som er en økning på 20,5 prosent sammenlignet med i fjor.

«I kvartalet har vi opplevd at våre kunder innen offentlig og privat sektor i økende grad ser at riktig bruk av teknologi ikke bare er en fordel, men helt nødvendig for å skape bærekraftig vekst og utvikling i egen virksomhet og i samfunnet. Vi i Bouvet er så heldige at vi også i dette kvartalet har fått jobbe sammen med mange av de ledende virksomhetene innen offentlig og privat sektor i Norge og Sverige, i deres utvikling,» sier Sverre Hurum, administrerende direktør i Bouvet ASA.

Bouvet hadde i andre kvartal i år driftskostnader inklusive avskrivninger på 459,1 millioner kroner sammenlignet med 397,9 millioner kroner i andre kvartal 2018. Dette tilsvarer en økning på 15,4 prosent.

EBIT-marginen i andre kvartal endte på 11,4 prosent, ned fra 12,3 prosent i andre kvartal 2018.

Resultat etter skatt ble 46,4 millioner kroner i andre kvartal sammenlignet med 42,9 millioner kroner i samme periode 2018. Utvannet resultat per aksje for kvartalet ble 4,49 kroner sammenlignet med 4,19 kroner i andre kvartal 2018.

For ytterligere informasjon: Sverre Hurum, Administrerende direktør i Bouvet ASA, Tlf. +47 913 50 047 Erik Stubø, Økonomidirektør i Bouvet ASA, Tlf. +47 950 36 011

Kvartalsrapport Q2 2019

Kvartalspresentasjon Q2 2019