Q2 2020: Gode resultater, men en usikker fremtid

Bouvet hadde i andre kvartal 2020 driftsinntekter på 596,1 millioner kroner sammenlignet med 518,4 millioner i andre kvartal i fjor. Driftsresultatet (EBIT) i perioden ble 85,2 millioner kroner sammenlignet med 59,3 millioner tilsvarende periode i fjor. Kvartalet hadde en arbeidsdag mer enn tilsvarende kvartal i fjor.

25 aug 2020

For første halvår rapporterer Bouvet driftsinntekter på 1 237,3 millioner kroner sammenlignet med 1 082,7 millioner kroner tilsvarende periode i fjor. Driftsresultatet for årets seks første måneder ble 167,8 millioner kroner sammenlignet med 128,1 millioner kroner i samme periode 2019.

«Vår visjon «Vi går foran og bygger fremtidens samfunn» tar vi i Bouvet alvorlig, og i andre kvartal har vi sett at vår kompetanse er viktig for mange av våre kunder som både holder samfunnet i gang og utvikler samfunnet videre. Vi er 1594 ansatte som er genuint opptatt av å videreutvikle samfunnet i en vanskelig tid,» sier Sverre Hurum, administrerende direktør i Bouvet ASA.

Bouvet hadde i andre kvartal i år driftskostnader inklusive avskrivninger på 510,9 millioner kroner sammenlignet med 459,1 millioner kroner i andre kvartal 2019. Dette tilsvarer en økning på 11,3 prosent.

EBIT-marginen i andre kvartal endte på 14,3 prosent, opp fra 11,4 prosent i andre kvartal 2019.

Resultat etter skatt ble 65,5 millioner kroner i andre kvartal sammenlignet med 46,4 millioner kroner i samme periode 2019. Utvannet resultat per aksje for kvartalet ble 6,33 kroner sammenlignet med 4,49 kroner i andre kvartal 2019.

For ytterligere informasjon:

  • Sverre Hurum, Administrerende direktør i Bouvet ASA, Tlf. +47 913 50 047
  • Erik Stubø, Økonomidirektør i Bouvet ASA, Tlf. +47 950 36 011

Kvartalsrapport Q2 2020

Kvartalspresentasjon Q2 2020 Webcast