Q2 2021: Gode resultater for Bouvet i andre kvartal

Bouvet hadde i andre kvartal 2021 driftsinntekter på 676,0 millioner kroner sammenlignet med 596,1 millioner i andre kvartal i fjor. Driftsresultatet (EBIT) i perioden ble 83,8 millioner kroner sammenlignet med 85,2 millioner tilsvarende periode i fjor.

For første halvår rapporterer Bouvet driftsinntekter på 1 371,9 millioner kroner sammenlignet med 1 237,3 millioner kroner tilsvarende periode i fjor. Driftsresultatet for årets seks første måneder ble 174,6 millioner kroner sammenlignet med 167,8 millioner kroner i samme periode 2020.

«Vi fortsetter vår positive utvikling i kvartalet. Vi kan igjen se tilbake på et kvartal med solid vekst i omsetningen, fortsatt høy lønnsomhet, og igjen et kvartal hvor vi får mange nye Bouvet’ere med på laget. Med slik utvikling er jeg rett og slett stolt av resultatene alle Bouvet’ere er med å skape,» sier Per Gunnar Tronsli, administrerende direktør i Bouvet ASA.

Bouvet hadde i andre kvartal i år driftskostnader inklusive avskrivninger på 592,2 millioner kroner sammenlignet med 510,9 millioner kroner i andre kvartal 2020. Dette tilsvarer en økning på 15,9 prosent.

EBIT-marginen i andre kvartal endte på 12,4 prosent, ned fra 14,3 prosent i andre kvartal 2020.

Resultat etter skatt ble 64,5 millioner kroner i andre kvartal sammenlignet med 65,5 millioner kroner i samme periode 2020. Utvannet resultat per aksje for kvartalet ble 0,62 kroner sammenlignet med 0,63 kroner i andre kvartal 2020.  

For ytterligere informasjon:

  • Per Gunnar Tronsli, Administrerende direktør i Bouvet ASA, Tlf. +47 900 20 622
  • Trude Hole, Finansdirektør i Bouvet ASA, Tlf. +47 977 10 344

Kvartalsrapport 2. kvartal 2021

Kvartalspresentasjon 2. kvartal 2021