Q2 Gode resultater for Bouvet i andre kvartal

Bouvet hadde i andre kvartal 2022 driftsinntekter på 734,9 millioner kroner sammenlignet med 676,0 millioner i andre kvartal i fjor. Driftsresultatet (EBIT) i perioden ble 89,2 millioner kroner sammenlignet med 83,8 millioner tilsvarende periode i fjor.

For første halvår rapporterer Bouvet driftsinntekter på 1 551,4 millioner kroner sammenlignet med 1 371,9 millioner kroner tilsvarende periode i fjor. Driftsresultatet for årets seks første måneder ble 212,0 millioner kroner sammenlignet med 174,6 millioner kroner i samme periode 2021.

«Bouvet fortsetter den flotte utviklingen vi har hatt i virksomheten også i dette kvartalet. Vi bygger fremtidens samfunn sammen med våre kunder, vi videreutvikler vår kompetanse og tjenester, vi tiltrekker oss nye ansatte i stødig takt, vi øker vår omsetning og vi leverer solid lønnsomhet,» sier Per Gunnar Tronsli, administrerende direktør i Bouvet ASA.

Bouvet hadde i andre kvartal i år driftskostnader inklusive avskrivninger på 645,7 millioner kroner sammenlignet med 592,2 millioner kroner i andre kvartal 2021. EBIT-marginen i andre kvartal endte på 12,1 prosent, sammenlignet med 12,4 prosent i andre kvartal 2021.

Resultat etter skatt ble 69,8 millioner kroner i andre kvartal sammenlignet med 64,5 millioner kroner i samme periode 2021. Utvannet resultat per aksje for kvartalet ble 0,66 kroner sammenlignet med 0,62 kroner i andre kvartal 2021.

Kvartalsrapport 2.kvartal 2022
Kvartalspresentasjon 2. kvartal 2022
 

For ytterligere informasjon:
Per Gunnar Tronsli, Administrerende direktør i Bouvet ASA, Tlf. +47 900 20 622
Trude Hole, Finansdirektør i Bouvet ASA, Tlf. +47 977 10 344