Q3 2020: Lønnsom vekst for Bouvet

Bouvet hadde i tredje kvartal 2020 driftsinntekter på 518,9 millioner kroner sammenlignet med 460,9 millioner i tredje kvartal i fjor. Driftsresultatet (EBIT) i perioden ble 55,2 millioner kroner sammenlignet med 32,6 millioner tilsvarende periode i fjor.

For perioden januar til september rapporterer Bouvet en omsetningsvekst på 13,8 prosent til 1 756,2 millioner kroner. Driftsresultatet for årets ni første måneder ble 223,0 millioner kroner, som er en økning på 38,8 prosent sammenlignet med i fjor.

«Verden, samfunnet, virksomheter og vi som enkeltpersoner står overfor store utfordringer. Klimautfordringene krever omstilling, Covid-19 situasjonen krever omstilling og virksomheters forretningsmodeller er under press. Vår rolle fremover er å hjelpe kunder i deres omstillings- og utviklingsarbeid. Vi i Bouvet skal, som visjonen vår sier, gå foran i denne utviklingen,» sier Sverre Hurum, administrerende direktør i Bouvet ASA.

Bouvet hadde i tredje kvartal i år driftskostnader inklusive avskrivninger på 463,7 millioner kroner sammenlignet med 428,3 millioner kroner i tredje kvartal 2019.

EBIT-marginen i tredje kvartal endte på 10,6 prosent sammenlignet med 7,1 prosent i tredje kvartal 2019.

Resultat etter skatt ble 41,9 millioner kroner i tredje kvartal sammenlignet med 25,7 millioner kroner i samme periode 2019. Utvannet resultat per aksje for kvartalet ble 4,04 kroner sammenlignet med 2,49 kroner i tredje kvartal 2019.

I styremøte 9. november 2020 besluttet styret i Bouvet ASA å benytte fullmakten gitt av generalforsamlingen til å vedta et tilleggsutbytte for regnskapsåret 2019 på 8,25 kroner per aksje. Aksjen vil handles eksklusive utbytte fra og med 11. november 2020, og utbyttet blir utbetalt 19. november 2020.

For ytterligere informasjon:

  • Sverre Hurum, Administrerende direktør i Bouvet ASA, Tlf. +47 913 50 047
  • Erik Stubø, Økonomidirektør i Bouvet ASA, Tlf. +47 950 36 011

Kvartalsrapport 3. kvartal

Kvartalspresentasjon 3. kvartal Webcast