Q3 2021: Lønnsom vekst for Bouvet

Bouvet hadde i tredje kvartal 2021 driftsinntekter på 583,6 millioner kroner sammenlignet med 518,9 millioner i tredje kvartal i fjor. Driftsresultatet (EBIT) i perioden ble 61,6 millioner kroner sammenlignet med 55,2 millioner tilsvarende periode i fjor.

For perioden januar til september rapporterer Bouvet en omsetningsvekst på 11,3 prosent til 1 955,5 millioner kroner. Driftsresultatet for årets ni første måneder ble 236,2 millioner kroner, som er en økning på 5,9 prosent sammenlignet med i fjor.

«Samfunnet rundt oss er inne i en rivende utvikling. I alle sektorer opplever vi høy aktivitet og stor etterspørsel. Digitalisering spiller en stadig viktigere rolle, og blir mer gjennomgripende innad i virksomhetene og i måten de samhandler med omverdenen,» sier Per Gunnar Tronsli, administrerende direktør i Bouvet ASA.

Bouvet hadde i tredje kvartal i år driftskostnader inklusive avskrivninger på 522,0 millioner kroner sammenlignet med 463,7 millioner kroner i tredje kvartal 2020.

EBIT-marginen i tredje kvartal endte på 10,6 prosent, som er uendret fra tredje kvartal 2020.

Resultat etter skatt ble 46,1 millioner kroner i tredje kvartal sammenlignet med 41,9 millioner kroner i samme periode 2020. Utvannet resultat per aksje for kvartalet ble 0,44 kroner sammenlignet med 0,40 kroner i tredje kvartal 2020.  

I styremøte 9. november 2021 besluttet styret i Bouvet ASA å benytte fullmakten gitt av generalforsamlingen til å vedta et tilleggsutbytte for regnskapsåret 2020 på 0,50 kroner per aksje. Aksjen vil handles eksklusive utbytte fra og med 12. november 2021, og utbyttet blir utbetalt 23. november 2021.

For ytterligere informasjon:

  • Per Gunnar Tronsli, Administrerende direktør i Bouvet ASA, Tlf. +47 900 20 622
  • Trude Hole, Finansdirektør i Bouvet ASA, Tlf. +47 977 10 344

Kvartalsrapport Q3 2021

Kvartalspresentasjon Q3 2021