Meget sterkt kvartal for Bouvet

Bouvet hadde i tredje kvartal 2023 driftsinntekter på 777,9 millioner kroner sammenlignet med 693,7 millioner i tredje kvartal i fjor. Driftsresultatet (EBIT) i perioden ble 80,0 millioner kroner sammenlignet med 73,4 millioner tilsvarende periode i fjor.

 

For perioden januar til september rapporterer Bouvet en omsetningsvekst på 14,4 prosent til 2 556,1 millioner kroner. Driftsresultatet for årets ni første måneder ble 300,7 millioner kroner, som er en økning på 5,4 prosent sammenlignet med i fjor.

«Når vi ser fremover, gjør vi det med optimisme. Vi opplever at våre kunders digitaliseringsinitiativer bare blir viktigere, og vi opplever at våre kunder ser til Bouvet som en langsiktig partner for å realisere disse,» sier Per Gunnar Tronsli, administrerende direktør i Bouvet ASA.

Bouvet hadde i tredje kvartal i år driftskostnader inklusive avskrivninger på 697,9 millioner kroner sammenlignet med 620,3 millioner kroner i tredje kvartal 2022.

EBIT-marginen i tredje kvartal endte på 10,3 prosent sammenlignet med 10,6 prosent for tilsvarende periode i fjor. Resultat etter skatt ble 62,9 millioner kroner i tredje kvartal sammenlignet med 56,8 millioner kroner i samme periode 2022. Utvannet resultat per aksje for kvartalet ble 0,61 kroner sammenlignet med 0,55 kroner i tredje kvartal 2022.

I styremøte 8. november 2023 besluttet styret i Bouvet ASA å benytte fullmakten gitt av generalforsamlingen til å vedta et tilleggsutbytte for regnskapsåret 2022 på 0,55 kroner per aksje. Aksjen vil handles eksklusive utbytte fra og med 13. november 2023, og utbyttet blir utbetalt 22. november 2023.

Kvartalsrapport 3. kvartal 2023
Kvartalspresentasjon 3. kvartal 2023

For ytterligere informasjon:
Per Gunnar Tronsli, Administrerende direktør i Bouvet ASA
Tlf. +47 900 20 622

Trude Hole, Finansdirektør i Bouvet ASA
Tlf. +47 977 10 344