Q4 2019: Bouvet fortsatte sin gode utvikling

Bouvet hadde i fjerde kvartal 2019 driftsinntekter på 588,5 millioner kroner sammenlignet med 535,4 millioner i fjerde kvartal i fjor. Driftsresultatet (EBIT) i perioden ble 71,4 millioner kroner sammenlignet med 65,2 millioner tilsvarende periode i fjor.

25 feb 2020

For 2019 rapporterer Bouvet en omsetningsvekst på 15,5 prosent til 2 132,1 millioner kroner. Driftsresultatet for året ble 232,1 millioner kroner, som er en økning på 21,1 prosent sammenlignet med i fjor.

«I vår visjon sier vi at vi skal gå foran og bygge fremtidens samfunn. I kvartalet har vi i nært samarbeid med våre kunder jobbet med løsninger som videreutvikler samfunnet. Vi har fortsatt å bistå våre kunder i deres til dels omfattende digitaliserings- og bærekraftprosjekter. Våre ansatte gjør en formidabel jobb og deres kompetanse er ettertraktet,» sier Sverre Hurum, administrerende direktør i Bouvet ASA.

Bouvet hadde i fjerde kvartal i år driftskostnader inklusive avskrivninger på 517,1 millioner kroner sammenlignet med 470,2 millioner kroner i fjerde kvartal 2018.

EBIT-marginen i fjerde kvartal endte på 12,1 prosent sammenlignet med 12,2 prosent i fjerde kvartal 2018.

Resultat etter skatt ble 54,6 millioner kroner i fjerde kvartal sammenlignet med 53,5 millioner kroner i samme periode 2018. Utvannet resultat per aksje for kvartalet ble 5,29 kroner sammenlignet med 5,21 kroner i fjerde kvartal 2018.

For ytterligere informasjon:

  • Sverre Hurum, Administrerende direktør i Bouvet ASA, Tlf. +47 913 50 047
  • Erik Stubø, Økonomidirektør i Bouvet ASA, Tlf. +47 950 36 011

Kvartalsrapport 4. kvartal 2019

Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2019