Q4 2021: Fortsatt god utvikling for Bouvet i fjerde kvartal

Bouvet hadde i fjerde kvartal 2021 driftsinntekter på 739,6 millioner kroner sammenlignet med 645,6 millioner i fjerde kvartal i fjor. Driftsresultatet (EBIT) i perioden ble 103,9 millioner kroner sammenlignet med 91,6 millioner tilsvarende periode i fjor.

For 2021 rapporterer Bouvet en omsetningsvekst på 12,2 prosent til 2 695,1 millioner kroner. Driftsresultatet for året ble 340,1 millioner kroner, som er en økning på 8,1 prosent sammenlignet med i fjor.

«Digitaliseringen fortsetter med stor kraft i alle sektorer. Endringene i samfunnet er gjennomgripende, krever utvikling og endringer i organisering og kultur, og skjer hånd i hånd med rask teknologisk utvikling og innføring,» sier Per Gunnar Tronsli, administrerende direktør i Bouvet ASA.

Bouvet hadde i fjerde kvartal i år driftskostnader inklusive avskrivninger på 635,7 millioner kroner sammenlignet med 554,0 millioner kroner i fjerde kvartal 2020.

EBIT-marginen i fjerde kvartal endte på 14,0 prosent sammenlignet med 14,2 prosent i fjerde kvartal 2020.

Resultat etter skatt ble 85,8 millioner kroner i fjerde kvartal sammenlignet med 69,1 millioner kroner i samme periode 2020. Utvannet resultat per aksje for kvartalet ble 0,82 kroner sammenlignet med 0,67 kroner i fjerde kvartal 2020.

For ytterligere informasjon:

  • Per Gunnar Tronsli, Administrerende direktør i Bouvet ASA,
    Tlf. +47 900 20 622
  • Trude Hole, Finansdirektør i Bouvet ASA,
    Tlf. +47 977 10 344 

Kvartalsrapport Q4 2021

Presentasjon Q4 2021