Solid vekst og utvikling for Bouvet

Bouvet hadde i fjerde kvartal 2023 driftsinntekter på 969,7 millioner kroner sammenlignet med 851,7 millioner i fjerde kvartal i fjor. Driftsresultatet (EBIT) i perioden ble 106,3 millioner kroner sammenlignet med 116,3 millioner tilsvarende periode i fjor.

For 2023 rapporterer Bouvet en omsetningsvekst på 14,3 prosent til 3 525,8 millioner kroner. Driftsresultatet for året ble 407,0 millioner kroner sammenlignet med 401,7 millioner kroner året før.

«Kvartalet markerer slutten på et meget godt år for Bouvet. Aldri tidligere har vi levert vekst og utvikling i et slikt omfang og aldri før har vi hatt så mange Bouvetere med på laget. Når vi samtidig skaper lønnsom vekst i det omfanget vi har gjort, da sier vi oss svært godt fornøyd med kvartalet vi legger bak oss,» sier Per Gunnar Tronsli, administrerende direktør i Bouvet ASA.

Bouvet hadde i fjerde kvartal i år driftskostnader inklusive avskrivninger på 863,4 millioner kroner sammenlignet med 735,4 millioner kroner i fjerde kvartal 2022.

EBIT-marginen i fjerde kvartal endte på 11,0 prosent sammenlignet med 13,7 prosent i fjerde kvartal 2022.

Resultat etter skatt ble 88,3 millioner kroner i fjerde kvartal sammenlignet med 94,3 millioner kroner i samme periode 2022. Utvannet resultat per aksje for kvartalet ble 0,85 kroner sammenlignet med 0,90 kroner i fjerde kvartal 2022.

Kvartalsrapport 4. kvartal 2023
Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2023

For ytterligere informasjon:

Per Gunnar Tronsli, Administrerende direktør i Bouvet ASA,
Tlf. +47 900 20 622

Trude Hole, Finansdirektør i Bouvet ASA,
Tlf. +47 977 10 344