Sterke resultater bygget på felleskap og langsiktighet

Bouvet hadde i første kvartal 2024 driftsinntekter på 1 015,7 millioner kroner sammenlignet med 945,1 millioner i første kvartal i fjor.

 

Driftsresultatet (EBIT) i perioden ble på 135,0 millioner kroner sammenlignet med 131,6 millioner tilsvarende periode i fjor.

«Vi legger bak oss et meget godt kvartal med solid omsetningsvekst, sterk lønnsomhet og nye engasjerte Bouvetere med på laget. Vi er svært stolte og glade over resultatene og verdiene vi sammen har klart å skape», sier Per Gunnar Tronsli, administrerende direktør i Bouvet ASA.

Bouvet hadde i første kvartal i år driftskostnader inklusive avskrivninger på 880,7 millioner kroner sammenlignet med 813,5 millioner kroner i første kvartal 2023. Dette tilsvarer en økning på 8,3 prosent.

EBIT-marginen i første kvartal endte på 13,3 prosent sammenlignet med 13,9 prosent i første kvartal 2023.

Resultat etter skatt ble 105,2 millioner kroner i første kvartal sammenlignet med 104,7 millioner kroner i samme periode 2023. Utvannet resultat per aksje for kvartalet ble 1,01 kroner sammenlignet med 1,00 kroner i første kvartal 2023.

Kvartalsrapport 1. kvartal 2024
Kvartalspresentasjon 1. kvartal 2024

For ytterligere informasjon:
Per Gunnar Tronsli, Administrerende direktør i Bouvet ASA
Tlf. +47 900 20 622

Trude Hole, Finansdirektør i Bouvet ASA
Tlf. +47 977 10 344