Utviklet vektløsning for plastinnsamling på hackathon for TEDxArendal

Da Bouvet i Arendal fikk i oppgave å ta med et bidrag til TEDxArendal, bestemte de seg like gjerne for å kjøre et hackathon med fokus på plast i havet-problematikken. Inspirasjonen kom fra «PLUKK», som ble til på Bouvet sitt 24 timers live hackathon – og en hjemmesnekra kaffemaskinsensor.

Redaksjonen

24 okt 2019

– Ideen vår har vært å sette sammen Kaffevekten som er utviklet av vår kollega, Eivind, med «PLUKK» og prøve det ut i praksis. Reisen startet med å samle inn plast fra en strandryddeaksjon og veie det. Hackathonet i Arendal ble da en realitet og løsningen «Happy Penguin» ble til.

Vektløsning for måling av plast samlet på strandaksjoner

Ettersom vi er en av konseptpartnerne for TEDxArendal får vi være med å vise frem Bouvet. Da valgte vi å fokusere på hvordan ta i bruk teknologi til fordel for miljøet i havet, forteller Tonje Holand Salgado, som er prosjektleder i Bouvet og har et frivillig verv som ansvarlig for Lounge & Venue for TEDxArendal.

Se film fra hackathonet her: 

- Vi jobber med å utvikle en vektløsning for måling av plast samlet på strandaksjoner, prototypen vil bli vist frem på TEDxArendal 01. november og vi håper å fortsette arbeidet med løsningen etter det.   

Barneskoleklasse samlet inn over 100 kg med plast til TEDxArendal og hackathonet

thumbnail (2)

For å få tak i søppel allierte TEDxArendal og Bouvet seg med Våre strender og sammen satt vi i gang en plastinnsamlingsaksjon og vi fikk med oss flotte elever fra 3. klasse på Roligheden barneskole. De var ordentelig engsasjerte og klarte å samle inn over 100 kg med plastsøppel. Vi har dermed renere strender og nok av plast til "Happy penguin", forteller Tonje. Takk til elevene, TEDxArendal og Våre strender for flott engasjement og tiltak! 

Får teste ny teknologi

Neste hele kontoret samlet seg en ettermiddag/kveld for å gjennomføre hackathonet og det har skapt engasjement blant Bouvets utviklere. Dette er en arena for å teste ny teknologi mot et konkret produkt, forteller Svein Arild Myhrer og Xiabo Deng. Under hackathonet jobbet de med CMS-et til løsningen.

– For oss dreier hackathonet seg om å teste teknologi du ikke jobber med ellers, med den risikoen det er at du ikke får det til, forteller Svein Arild med et smil.

Noe Xiabo er enig i: Vi har koblet sammen rammeverk vi har hørt om og har trua på – og som vi tror vi fort kommer opp i fart med.

Hackathon Arendal
Xiabo Deng og Svein Arild Myhrer

Slik fungerer «Happy Penguin»

Frode Sætre og Eivind Auestad deltok på hackathonet og bistod med utvikling og databasen til «Happy Penguin», og deler hvordan løsningen fungerer.

«Happy Penguin» består av 3 deler, forteller Frode:

  • En microkontroller som leser vektsensorer og sender verdier til mellomvare.
  • Mellomvaren har en database for å lagre metadata og vektverdier. Videre har den en API ++ for å ta imot verdier. Mellomvaren har også en MQTT broker.
  • Løsningens front end består av en CMS-løsning som tar imot vektdata og lagrer dette samt metadataen til mellomvaren. 

Microkontrolleren består av en Wemos D1 Mini. Denne er kodet med Arduino IDE. 

Måtte endre kurs

Opprinnelig var planen å sende vektsensordata til Azure IOT Hub, dette måtte vi gå vekk fra, forteller Frode. Kommunikasjonen fra WeMos’en til IOT Huben lot seg ikke gjennomføre av diverse årsaker. Vi byttet til MSMQ, som er en IOT-protokoll og benytter en cloudMQTT broker. Denne tar imot MQTT-meldingene fra WeMos’en og sender dette videre til front end CMS-løsningen. Da er Azure stacken for å sende vekt til front end borte, dvs. IOT Hub og SingnalR.

I mellomvaren brukes det Microsoft ASP.NET WebApi for å lagre, vise og endre data forteller Frode.

 

Vektsensoren

Skissen over viser hvordan den fysiske delen av plastvekten er koblet sammen.

Skissen over viser hvordan den fysiske delen av plastvekten er koblet sammen. Hver av sensorene tåler 50 kg hver, men slik de er koblet sammen her vil de tåle opp mot 200 kg.

Vektsensorene (HX711) registrerer trykk, som leses av WeMos’en. WeMos’en sender vektdata kontinuerlig ut (hvert 300ms) til enten en MQTT broker (CloudMqtt er foreløpig valgt for denne løsningen) eller Azure IoT Hub.

Datautsendingen går hvert 300 millisekund. Dette er valgt utfra hvor mye data man kan sende til Azure IoT Hub i løpet av en måned gratis. Med valgt tidsintervall ligger «Happy penguin» litt under grensen, forteller Eivind.

Fra MQTT kan man abonnere på data. Dette kan gjøres rett fra en webside. Når man abonnerer mot en MQTT-server vil man få data tilsendt hver gang det kommer noe nytt inn.

Teknologien er valgt utfra erfaringer fra tidligere prosjekt med kaffesensoren. Les mer om den her.

Gjenbruk

Komponentene fungerer godt og er billige. Skulle vekta engang skrotes kan man enkelt ta ut komponentene og bruke disse på andre ting.

Selve vekta er skrudd sammen av planker/plater/skruer man har liggende i verkstedet.

Sammen er vi dynamitt!

For gjengen i Arendal har hackathonet vært en positiv opplevelse, som har vært kultur- og kompetansebyggende.

–  Vi er ikke det største kontoret, men blant oss har vi prosess- og informasjonsarkitekter, testere, IOT og hardware, Front end og mellomvare, prosjektledere og ekte handykvinner og -menn. Sammen får vi forhåpentligvis utviklet en prototype som vi kan vise frem på TEDxArendal.  Målet er å vise hvordan vi jobber med metodikk på tvers av fagkompetanse. Jeg har i dag fått oppleve #Bouvetdeler i praksis, forteller Tonje avslutningsvis.

Sammen er vi dynamitt, skyter hackathoner Bente Langerud inn. Ved å tenke helhet viser vi troverdighet. Vi bør alltid tenke helhet, for det er da vi er unike.

Les mer om TEDxArendal her.

Bouvet Arendal hackathon