Vi er med på Global Impact – Ny konferanse for bærekraft og teknologi

Konferansen «Global Impact: Teknologien som redder verden» skal synliggjøre og forsterke norsk og internasjonal teknologi og innovasjon som bidrar til oppnåelse av FNs bærekraftsmål. Les mer om konferansen og vår deltagelse her.

Redaksjonen

Den 13. oktober arrangeres konferansen for første gang. Det er Kristiansand kommune, GCE Node, Norsk Olje & gass, Næringsforeningen i Kristiansandregionen, Sparebanken Sør pg KRS/BIZ som har gått sammen for å sette bærekraft på agendaen. 

Bouvet er med som sponsor. Gledelig å kunne støtte et godt og viktig initiativ som har som formål å belyse teknologiens rolle i å gjennomføre det grønne skiftet, forteller Helene Tønnessen, avdelingsleder i Bouvet Agder. 

Konferansen tar utgangspunkt i noen spesifikke bærekraftsmål og utforsker hvordan teknologi bidrar til å oppnå målene, og samtidig skape arbeidsplasser og verdier.

Konferansen skal inspirere til aksjon, utvikling og samarbeid gjennom å samle mennesker og synliggjøre global teknologi og globale problemstillinger.

Deltar i panelsamtale 

Det blir en svært interessant dag med mange spennende foredrag og samtaler som publikum kan få med seg både fysisk og digitalt. Blant annet skal Sverre Alvik, direktør for Energy Transition programme i DNV holde keynote om hvordan stoppe klimaendringer. 

Vår CTO, Simen Sommerfeldt, skal også delta i en panelsamtale med fokus på hvordan endre klimaet i en positiv retning. 

Les mer og meld deg på konferansen via den offisielle nettsiden.