Wavetech

Hvordan vise teknologi til ikke-teknologer?

Klok av skade, ønsket batteriteknologibedriften Wavetech å blende potensielle kunder med forretningsverdi – ikke å blinde dem med produktenes tekniske kompleksitet.

Utfordringen

Wavetech er en amerikanskeid teknologibedrift lokalisert i Tyskland, som jobber med å forbedre kapasitet og levetid til batterier – gjennom fysisk påvirkning (elektrisitet) av batteriets kjemi, og gjennom digital overvåking av batterienes tilstand under bruk.

Tung fagkunnskap har gitt avanserte, innovative produkter. For å tiltrekke seg kunder – og også nye investorer – hadde imidlertid selskapet behov for å forklare produktene sine på et enklere vis. Beslutningstakere har nemlig ikke alltid batteriteknologisk bakgrunn.

Wavetech ønsket derfor en lettfattelig og særpreget animasjonsfilm som var tydelig på hva deres produkter er, gjør og gir av verdi.

Løsningen

Bouvet Innhold og Kommunikasjon valgte å bruke Golden Circle-modellen  sammen med selskapet for å avdekke de helt grunnleggende trekkene med selskap, produkt og teknologi – hva, hvordan og hvorfor – og så koble dette sammen med innsikt i hva i batteri- og energibransjen ser på som sine hovedutfordringer.

Dette ga underlag til filmens budskap, historie, stil og tone. Hovedpoenget var å dempe bruken av faguttrykk og heller forklare alt med vanlige ord, kort, konsist og med en tydelig personlighet. Det ble vektlagt å vise mulighetene både for enkeltvirksomheter med batteridreven infrastruktur – og for det grønne skiftet generelt. Dette utrykte selskapets evne til å skape konkret verdi, samt satte selskapets arbeid i et større perspektiv. Slik blir Wavetech attraktive for flere interessenter.

Leveransen omfattet:

  • Kommunikasjonsstrategisk forarbeid (Hva, hvordan, hvorfor)
  • Manus
  • Storyboard
  • Grafisk design/utvikling av visuelle elementer
  • Animasjon
  • Pre- og postproduksjon (koordinering av casting, voice-innspilling, leie av studio, miksing/redigering av teksting, lyder og musikk)
  • Uttak av grafiske elementer/tekstblokker til øvrig kommunikasjon

Filmen er bare akkurat lansert, men er blitt tatt godt imot både internt og eksternt. Målgruppene ser produktenes relevans og muligheter. Selskapet har med denne filmen et grunnleggende kommunikasjonsverktøy som blant annet forenkler salgsframstøt ved å forklare det grunnleggende, og gi selskapet en «fot innafor» for å kunne forklare det hele i detalj.

Kontakt oss

Nicholas Lundgard
Avdelingsleder Øst Innhold og kommunikasjon