Facebook Pixel

Som konsulentselskap kan vi bidra med vår digitale kompetanse og gjennomføringsevne slik at Bouvet, samfunnet, våre
kunder og andre interessenter, sammen kan utvikle verden i
riktig retning.

I 2020 gjennomførte vi en omfattende vesentlighetsanalyse basert på «Euronexts veiledning om ESG-rapportering fra januar 2020», hvor det ble gjennomført samtaler med ledere, selgere og medarbeidere, samt eiere og kunder. Høsten 2021 gjennomførte vi en oppdatering av denne analysen – med flere samtaler med ledere, selgere og medarbeidere, men også med ulike andre interessenter.

I tillegg ble det gjort en gjennom- gang av megatrender og reguleringer. Analysen identifiserer roller og ansvar, interessenter, verdikjede og ESG-relaterte risikoer og muligheter. Slik kan vi peke ut retningen for vårt videre arbeid.