Facebook Pixel

GoforIT – samarbeid for det grønne skiftet

GoForIT er et unikt samarbeidsprosjekt mellom akademia og arbeidslivet, som ble dannet for å samkjøre den nødvendige satsingen på bærekraftkompetanse

Bouvet er en aktiv partner og en av initiativtakerne bak samarbeidet GoForIT. På under to år har det vokst til over 30 partnere, på bildet under ser du noen av dem:

 

GoForIT partnere logo 100122.jpg
 

 

Sammen med eksperter fra akademia, forskning, IT-bransjen og bransjeorganisasjoner er GoforIT godt i gang med å utvikle en av Norges viktigste arenaer for kunnskapsutvikling i skjæringspunktet mellom digitalisering og bærekraft. 

Les mer om GoforIT på landingssiden til IKT Norge

 

 

Aktiviteter i GoForIT

 • Forskernettverk
 • Justering av studieprogrammer
 • Egne utdanninger og etterutdanninger
 • Konferanser
 • Politisk påvirkning
 • Hackatahon for studenter
 • Børs for gjesteforelesninger
 • Verktøykasse for bærekraft
 • Egne fokusgrupper for temaer som sirkulærøkonomi og gjenvinning

Verktøykasse for bærekraft 

På strategisamlingen til GoforIT i september 2021 ble det vedtatt å lage en “kompetanseverktøykasse for bærekraft”. Dette er en av de viktigste aktivitetene for GoForIT i 2022. Forbildet er Bouvets verktøykasse for sikkerhet, og vi koordinerer satsingen. 

Denne våren har folk fra Bouvet, Microsoft, KnowIT, Sopra Steria, Accenture og flere universiteter nedlagt et betydelig arbeid i å starte arbeidet med verktøykassen.

Verktøykassen er:

 • Definisjon av grunnbegreper som alle bør kunne. Disse gir utgangspunktet for et vokabular, og bereder grunnen til et godt samarbeid på tvers av organisasjoner.
 • Kompetanseoversikter for fagprofesjoner. Disse imøtekommer både kompetansebehovene i arbeidslivet, samt gir akademia informasjon om hva som bør inn i studieprogrammene
 • Gjennom at akademia og arbeidslivet utformer dette i felleskap, sørger vi for at vi kombinerer et høyt faglig innhold med praktisk oppgaveforståelse.

 

Adresserer tre viktige systemiske utfordringer:

1. Akademia trenger å forstå hva som bør læres bort i de enkelte fag, i
hvilke årstall på de enkelte studieprogrammene

2. Samtidig trenger aktørene i arbeidslivet å forstå hvilken kompetanse
som trengs for å kunne jobbe bærekraftig i de enkelte profesjonene.
Dette bekreftes gjennom det innsiktsarbeidet som er utført i perioden.

3. De som jobber med innkjøp trenger å forstå hva slags krav de kan
stille til både systemer og enkeltpersoner