BouvetPointOne – kunnskapsdelingskveld av og for våre nyutdannede

BouvetPointOne er en lavterskel arena og delingskveld hvor nyutdannende kan øve seg på å holde foredrag for hverandre om valgfrie temaer.

Innseiling

To ganger i året samles Bouvet til det vi kaller BouvetOne, en helaften hvor vi deler kunnskap og erfaringer med hverandre. Dette er en av de eldste tradisjonene vi har i Bouvet.

Fun fact: første BouvetOne ble holdt allerede i 2004 og det har aldri vært et år uten siden!

For å varme opp til  BouvetOne arrangerer Innseilerene våre, i alle regioner, sine egne miniversjoner av konseptet av og for Innseiling.

BouvetPointOne er en lavterskel arena for nyutdannende å bli trygg på å holde foredrag i ufarlige omgivelser. Delingskvelden avsluttes også med god mat og drikke samt masse sosialt etterpå. BouvetPointOne har vært en stors suksess og en fast tradisjon i Innseiling de siste årene. 

Hva er innseiling?

Innseiling er et konsept som er laget for og drives av nyutdannede og de med mindre enn 1,5 år i arbeidslivet siden uteksaminering. Programmet ønsker å gi nye medarbeidere trygge rammer å vokse i, la dem bli kjente med Bouvets verdier og kultur, og en oversikt over hva Bouvet har å tilby. Det arrangeres mange faglige og sosiale arrangementer gjennom året, og BouvetPointOne er et av de.

Hva er BouvetPointOne
Målet med BouvetPointOne er å ha en arena hvor de nyutdannede kan øve seg på å holde foredrag for hverandre i en lavterskel arena for hverandre – men også ha en sosial aften sammen.

Det er varierte og innholdsrike program på BouvetPointOne. På høstens BouvetPointOne fikk vi lære mer om både fag til hobbyprosjekter og interesser.

Her kan du se programmet til høstens BouvetPointOne i Oslo. 

PointOne_Program_lys2.png

 

Delingskveldene avsluttes med aktiviteter og gøy.
Etter alle foredragene er det tid for å feire med fest, god mat og drikke og moro.