​​​​​​​FNs Bærekraftmål er blitt vår tids viktigste dokument. Alle verdens land har skrevet under og mer enn ti millioner mennesker var involvert i å formulere det. De 17 målene er blitt en felles, global arbeidsplan som skal utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen år 2030. 

Bærekraftperspektivet er i ferd med å bli en selvfølgelig del av virksomheten og hverdagen vår, like selvfølgelig som at vi lader mobilen og logger oss på nettet. Våre medarbeidere driver oss videre med nødvendig utålmodighet og krever at vi holder orden i eget hus. Våre kunder forventer at bærekraft inngår i enhver kontrakt. Og våre leverandører vet at de må levere på en bærekraftig måte hvis de skal samarbeide med oss. 

Hvor mange av de FNs 17 Bærekraftmål er relevante for oss?

Svaret er enkelt: Alle. Fordi målene til sammen utgjør en helhet.  

Vi kan ikke utrydde fattigdom uten at ulikheter utjevnes og klimaendringer bremses. På samme vis er anstendig arbeid og økonomisk vekst for alle bare mulig når mennesker har god utdanning, god helse og likestilling mellom kjønnene. Innovasjon og infrastruktur som er del av bærekraftmålene, er også kjernen i vårt DNA.  

Bouvets kultur – det mest verdifulle vi har – er blant annet bygd på nærhet; til medarbeiderne, kundene og lokalsamfunnene vi er del av. Vårt kanskje viktigste bidrag til en bærekraftig fremtid er at vi er tett på alle disse. Vi har bygd vår virksomhet på kraften i å dele. Og vi omfavner en inkluderende og mangfoldig kultur. For oss handler mangfold om mer enn kjønn, etnisitet og livssyn – særlig om erfaring og mangfold i kompetanse. Like viktig som å rekruttere nye mennesker, er det derfor å verdsette og utvikle dem som har vært hos oss lenge. De er kulturbærere i Bouvet og slike er ekstremt verdifulle på alle måter. 

Fire viktige valg. 

«Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe» sier et kinesisk ordtak. Bouvet kan gjøre mye, i kraft av vår størrelse, vår kompetanse og våre kunder. Kundelista vår omfatter nesten alle store – og mange små – virksomheter i Norge, innenfor energi, transport, helse, utdanning, infrastruktur og kritisk samfunnssikkerhet.  

På alle disse områdene jobber vi lokalt, enten det er i Oslo, Bergen og Trondheim eller Stavanger, i Kristiansand, Sandvika, Stockholm og Örebro. Hvis noen kan gjøre en forskjell, må det virkelig være oss. 

Noe skal vi stå sammen om og løfte frem, uansett hvem vi jobber for og hvor vi er: 

  • Vi skal omfavne en inkluderende og mangfoldig kultur 
  • Vi skal utvikle og dele kompetanse på bærekraft 
  • Vi skal ha fokus på bærekraften i alle relasjoner med kunder og samarbeidspartnere 
  • Vi skal gå foran og holde orden i eget hus 

Vi tror på skippertak, men vi tror mer på de jevne arbeidet og det som skjer i hverdagen. Vi vet at vi må ta ansvar for alt vi selv gjør – helhjertet og 100% - for å være en god rådgiver for andre. Vi skal involvere og inkludere våre kunder. Og vi skal lytte til og lære av dem. 

Da gjør vi det vi har lovet oss selv og hverandre: Da går vi foran og bygger fremtidens samfunn.  

Vi håper du blir med oss, så vi kan bli bedre sammen.