innafor - Bouvet Norge

Innafor – vår onboarding for nyutdannende kollegaer!

Innafor skal gi våre nyutdannede kollegaer en god start på arbeidslivet, bli kjent med vår kultur og konsulentrollen.

Hver august er vi heldige å få inn mange nyutdannede kollegaer i Bouvet. For at de skal få en god start på arbeidslivet, bli kjent med vår kultur og konsulentrollen har vi siden 2018 hatt en onboardingsuke fylt med faglig og sosialt opplegg.

Her får de blant annet introkurs, presentasjonsteknikk-kurs, og skal løses årets prosjekt-oppgave der de jobber i tverrfaglige team og skal utarbeide en løsning for vår fiktive kunde. I tillegg til masse sosialt!

Bilder tatt av kollegaer som deltok i Innafor 2021 i Øst.
Prosjektoppgave i tverrfaglige team
Under Innafor blir deltakerne delt opp i tverrfaglige grupper. De skal sammen løse en case-oppgave

Caseoppgaven de senere årene har bestått av en relevant og bærekraftig problemstilling for en fiktiv kunde, som spilles av erfarne kollegaer.

I løpet av uka får de flere fagforedrag og sosiale sammenkomster, men det blir mest jobbing og utvikling av en prototype gjennom en design sprint som gjennomføres ved hjelp av en gjeng med flinke fasilitatorer og tekniske veiledere. Her skal deltakerne igjennom blant annet: 

  • Presentasjon av kundens behov
  • Desktop research
  • Kundeintervju
  • Skape mulighetsrom
  • Lightning demo
  • Idésamling
  • Storyboard og valg av løsning
  • Prototyping
  • Test og brukertesting 
  • Presentasjon av løsningen de er kommet frem til.

Mot slutten av uken skal gruppene presentere deres arbeid for et panel bestående av "kunden" og ledere i Bouvet.  

_DSC6009.jpeg
Bilder tatt av nye kollegaer under Innafor 2021.