Møt din bAIrista

Kaffe servert med Ansiktsgjenkjenning, AI og Robotikk.

Kafferoboten ser deg og forutser hvilken kaffe du ønsker basert på ansiktsgjenkjenning.

Klar for en kaffe? Om roboten Teknologi Andre prosjekter

Administrerende direktør, Bouvet

Per Gunnar Tronsli

Forehead, Hair, Nose, Glasses, Cheek, Skin, Lip, Chin, Smile, Hairstyle
Automotive design, Computer keyboard, Product
Window blind, Smile, Shoulder, Television, T-shirt
Vision care, Interior design, Glasses, Building, Mirror, Lighting, EyewearFor å illustrere teknologimulighetene som finnes for norsk industri har vi utviklet verdens første automatiserte kaffemaskin med robotarm!

Kafferoboten er intelligent robot som ut ifra ditt ansikt forstår hva slags drikk du har lyst på og som deretter lager og serverer den til deg.Vi ønsker å takke alle våre partnere som har bidratt til realiseringen av Kafferoboten.


Azure, Sleeve, Font, Rectangle
Azure, Font
Material property, Azure, Rectangle, Jersey, Font, Aqua
Font

Om kafferoboten


Laget for Herøya Industripark

Roboten er gjennom våren 2021 tilgjengelig i kantina ved Herøya Industripark i Porsgrunn. Bouvet retter en stor takk til våre gode samarbeidspartnere som stiller med utstyr og kompetanse. Uten dere, ingen kafferobot.

Vil du vite om hvordan kafferoboten er laget?

Vi har i vår blogg skrevet om teknologien og prosjektet bak.


Personal computer, Input device, Automotive design, Furniture, Chair, Peripheral
Passive circuit component, Hardware programmer, Audio equipment, Electronic instrument
Computer keyboard, Television set, Trousers, Jeans, Smile, Window, Table
Automotive design, Motor vehicle
Finger
Passive circuit component, Hardware programmer, Electronic instrument, Audio equipment
Human body, Glasses, Hand, Arm, Orange, Vehicle, Finger
Rectangle, Font
Facial expression, Face, Head, Chin, Smile, Shirt, Photograph, White, Product, Organ

Vil du bli en av oss på Herøya?

Vi søker utviklere og arkitekter med erfaring fra softwareutvikling som vil hjelpe oss bygge fremtidens industri sammen med våre kunder.

Søk her

Slik fungerer kafferoboten

For å illustrere teknologimulighetene som finnes for norsk industri har vi utviklet verdens første automatiserte kaffemaskin med robotarm!

Les artikkel her

Teknologi

Kafferoboten er full av ny og spennende teknologi
Det kan ofte være vanskelig å få tak på hva begreper som IoT, BigData, Digital Tvilling og AI egentlig er. Vi ønsker å bruke kafferoboten som utgangspunkt for å forklare disse begrepene. Under tar vi for oss et par sentrale teknologier, og forklarer de utifra hvordan kafferoboten virker.

Les mer om teknologien bak roboten her


IoT

Store data

Dig.

Tvilling

Prediksjon

Skyen

Store data

Kafferobotens sensorer samler inn mye data, men å kalle det BigData er nok å ta hardt i. Men prinsippet er det samme.

Big Data handler rett og slett om enorme mengder data. Utfordringene når vi får mye data er å kunne søke og finne igjen det som er interessant. Derfor ønsker stadig flere å samle alle sine data i en dataplattform som tilgjengeliggjør data slik at de enkelt kan sammenstilles og benyttes til analyse.

Og da, som begrepet «data er en nye oljen» hinter om, kan man finne gull (eller ny innsikt som det gjerne kalles).

Alle data fra roboten lagres i en datasjø

Kafferoboten lagrer alle sine data i en såkalt datasjø. Den har plass til tilnærmet ubegrenset med data, den ville lett lagret data fra alle kaffemaskiner i hele verden.

Denne datasjøen er en sentral komponent i dataplattformen som vi gjør spørringer mot. Bouvet er gode på dataplattform, og til å finne og visualisere ny innsikt. Ofte viser vi denne innsikten i et Power BI dashboard. Vurder selv om Kafferobotens dashboard gir deg verdifull innsikt.


IOT - Tingenes internett

Kafferoboten består av flere deler, som robot, kaffemaskin, koppdispenser, kamera osv. Hver av disse er kan være «Things» i begrepet IoT (Internet of Things).

Felles for dem alle er at de har sensorer som forteller en kort historie. Nå er det tomt for kopper, nå er tomt for kaffebønner, en person står foran kamera, eller roboten løfter armen.

I store produksjonsmiljø kan det være hundretusener av slike historier som blir fortalt kontinuerlig. Hva skal så alle disse historiene brukes til?

Les mer om det under Big Data avsnittet. I industrien er det vanlig å benytte en protokoll som heter OPC UA til å hente ut sensordata. Det samme gjør vi i Kafferoboten.

Det er vanlig å flytte sensordata over i et eget system for videre analyse. Bouvet er gode på dette, og har standardiserte løsninger vi benytter for å flytte data over i skya.


Skyen

Kafferoboten består av flere deler, som robot, kaffemaskin, koppdispenser, kamera osv. Hver av disse er kan være «Things» i begrepet IoT (Internet of Things).

Felles for dem alle er at de har sensorer som forteller en kort historie. Nå er det tomt for kopper, nå er tomt for kaffebønner, en person står foran kamera, eller roboten løfter armen.

I store produksjonsmiljø kan det være hundretusener av slike historier som blir fortalt kontinuerlig. Hva skal så alle disse historiene brukes til?

Les mer om det under Big Data avsnittet. I industrien er det vanlig å benytte en protokoll som heter OPC UA til å hente ut sensordata. Det samme gjør vi i Kafferoboten.

Det er vanlig å flytte sensordata over i et eget system for videre analyse. Bouvet er gode på dette, og har standardiserte løsninger vi benytter for å flytte data over i skya.


Prediktivt vedlikehold

Kafferoboten har samlet inn masse data om når og hvor ofte folk henter kaffe, og hva slags kaffetype som velges hvor ofte kaffemaskinen må renses, hvor mye kaffebønner som forbrukes osv.

Ved å sammenstille alle disse dataene kan vi forutse når vi må fylle på kaffebønner. Og vi kan forutsi når det blir tomt for kaffekopper i dispenseren. Men kanskje er det ikke optimalt og fylle på bønner en dag, og kopper neste dag.

Antagelig er det lurere å fylle på begge samtidig. Prediktivt vedlikehold handler om akkurat dette, ved å sammenstille data, og lage modeller som brukes til å forutse når det er best å gjøre vedlikehold.

Bouvet har levert mange løsninger for prediktivt vedlikehold. Les mer om dette under.