Facebook Pixel

Styret

Bouvets styre består av personer med bred bakgrunn fra teknologi, kommunikasjon og økonomi.

Styremedlemmer

Pål Egil Rønn
Styreleder
Tove Raanes
Nestleder
Egil Dahl
Styremedlem
Lill Hege Hals
Styremedlem
Sverre Hurum
Styremedlem

Revisjonsutvalg

  • Egil Dahl
  • Tove Raanes
  • Sverre Hurum

Kompensasjonsutvalg

  • Pål Egil Rønn
  • Lill Hege Hals

Valgkomite

  • Ingvild Myhre, leder
  • Kjetil Garstad, medlem
  • Erik Stubø, medlem