Bouvets styre består av personer med bred bakgrunn fra teknologi, kommunikasjon og økonomi.

Styremedlemmer

Pål Egil Rønn

Styreleder

Pål Egil Rønn (født 1968) er utdannet sivilingeniør med doktorgrad fra NTNU og har gjennomført lederprogrammet AMP ved INSEAD. Siden 1999 har han hatt ulike lederstillinger i AF Gruppen ASA og var konsernsjef i perioden 2007 - 2015. Fra 2016 har han vært styreformann i samme selskap.

Tove Raanes

Nestleder

Tove Raanes (født 1977) er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Hun har lang erfaring fra investeringsselskaper og fra ledelsesrådgivning. Hun har også innehatt en rekke styreverv.

Ingebrigt Steen Jensen

Styremedlem

Ingebrigt Steen Jensen (født 1955) er utdannet fra Universitetet i Oslo. Han er en forfatter ("Ona Fyr" og "Alltid Uansett "), tekstforfatter, rådgiver og foredragsholder innen ledelse, motivasjon, merkevarebygging og kommunikasjon. Han har bygget og ledet flere reklame- og kommunikasjonsvirksomheter, blant annet JBR Reklamebyrå, Dinamo og Alle Gutta Reklamebyrå der han i dag jobber.

Egil Dahl

Styremedlem

Egil Christen Dahl (født 1968) er utdannet fra Handelshøyskolen BI i Oslo. Han har erfaring fra gründervirksomhet gjennom Platekompaniet og som privat investor. Han har siden 2004 innehatt ulike styreverv.

Grethe Høiland

Styremedlem

Grethe Høyland (født 1956) har en mastergrad i kraftteknikk fra Norsk Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) og en bachelor i Business Administration fra Handelshøyskolen BI. Hun har erfaring fra ulike lederstillinger og styreposisjoner. Grethe Høiland er for tiden ansatt som konserndirektør for område Marked og Kunde i Lyse as (endret navn fra Lyse Energi i 2015).