Styret

Bouvets styre består av personer med bred bakgrunn fra teknologi, kommunikasjon og økonomi.

Pål Egil Rønn
Styreleder

Pål Egil Rønn (født 1968) er utdannet sivilingeniør med doktorgrad fra NTNU og har gjennomført lederprogrammet AMP ved INSEAD. Siden 1999 har han hatt ulike lederstillinger i AF Gruppen ASA og var konsernsjef i perioden 2007 - 2015. Fra 2016 har han vært styreleder i samme selskap i tillegg til at han bl. a. er styreleder i Eidsiva Energi, Sparebank1 Gudbrandsdal og Fakultet for Ingeniørvitenskap ved NTNU. Han er også Professor ved NTNU. 

 

 

Tove Raanes
Nestleder

Raanes er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) og ESADE Barcelona. Hun er i dag rådgiver i investeringsselskapene Dyvi Invest AS og Nore-Invest AS. Hun er også styremedlem i Bouvet ASA, Medistim ASA, Multiconsult ASA og Krefting AS. Hennes erfaring inkluderer strategi, finans og forretningsutvikling fra investeringsselskaper, Lean Consulting og McKinsey & Company.

 

 

Sverre Hurum
Styremedlem

Studerte til ingeniør ved Karlsruhe tekniske høyskole.

Tidligere konsernsjef i Bouvet (2002 – 2020). Hurum har de siste 30 årene vært daglig leder i ulike virksomheter. Han er i dag styremedlem i flere selskaper og sitter også som medlem av advisory board i Aeternum AS og er partner i investeringsselskapet Telemark Group AS.

Lill Hege Hals
Styremedlem

Fabrikksjef og daglig leder for aluminiumsstøperiet Aludyne Norway AS. Lill Hege startet som utvikler og prosjektleder i IT-konsulentbransjen før hun tok skiftet til å bli daglig leder i Applica Consulting. Hals har siden 2016 hatt ulike lederstillinger i Aludyne Norway AS. Hun har også hatt en rekke styreverv gjennom sin karriere.

Egil Dahl
Styremedlem

Utdannet økonom fra BI. Gründer og investor. Grunnlegger og driver av Platekompaniet (1992-2007). Privat investor i aksjer obligasjoner og eiendom 2008 – d.d. Han har siden 2009 sittet i styrer for selskaper som blant annet for Kagge forlag.
 

Revisjonsutvalg

  • Leder: Tove Raanes

  • Egil Dahl

Kompensasjonsutvalg

  • Pål Egil Rønn

  • Lill Hege Hals

  • Sverre Hurum

Valgkomite

  • Ingvild Myhre, leder

  • Kjetil Garstad, medlem

  • Erik Stubø, medlem