Bouvets styre består av personer med bred bakgrunn fra teknologi, kommunikasjon og økonomi.

Styremedlemmer

Pål Egil Rønn

Styreleder

Pål Egil Rønn (født 1968) er utdannet sivilingeniør med doktorgrad fra NTNU og har gjennomført lederprogrammet AMP ved INSEAD. Siden 1999 har han hatt ulike lederstillinger i AF Gruppen ASA og var konsernsjef i perioden 2007 - 2015. Fra 2016 har han vært styreformann i samme selskap.

Tove Raanes

Nestleder

Tove Raanes (født 1977) er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Hun har lang erfaring fra investeringsselskaper og fra ledelsesrådgivning. Hun har også innehatt en rekke styreverv.

Egil Dahl

Styremedlem

Egil Christen Dahl (født 1968) er utdannet fra Handelshøyskolen BI i Oslo. Han har erfaring fra gründervirksomhet gjennom Platekompaniet og som privat investor. Han har siden 2004 innehatt ulike styreverv.

Lill Hege Hals

Styremedlem

Lill Hege Hals (født 1972) er administrerende direktør i Aludyne Norway AS. Hun har en Bachelorgrad i elektronikk fra University of Bristol og Master of Management programmer fra Handelshøyskolen BI. Hun har også omfattende erfaring fra styrearbeid.

Sverre Hurum

Styremedlem

Sverre Finn Hurum (født 1955) er industriøkonom (Wirtschaftsingenieur fra Karlsruhe) og var konsernsjef i Bouvet fra 2002 og frem til 31. desember 2020. Sverre Hurum representerer en omfattende erfaring med å lede og utvikle en børsnotert kompetansebedrift. Han har god forståelse for mekanismene som gjelder for å skape utvikling og resultater i en bedrift der kompetente medarbeidere er det sentrale.

Revisjonsutvalg

  • Egil Dahl
  • Tove Raanes

Kompensasjonsutvalg

  • Pål Egil Rønn

Valgkomite

  • Ingvild Myhre, leder
  • Jørgen Stenshagen, medlem
  • Bjarte Gudmundsen, medlem