Løfter læreplanen til skyen

Utdanningsdirektoratet har ansvar for landets barnehager, grunnskoler og videregående opplæring. Vi i Bouvet har i flere år vært med på å utvikle et system for registering og distribuering av læreplaner og tilhørende tilbudsstruktur.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


Kunde: Utdanningsdirektoratet (Udir)

Kontor: Stavanger

Grep er en betegnelse for en gruppe systemer og informasjon relatert til opplæringstilbudet i grunnopplæringen i norske skoler. Dette utgjør barne-, ungdom- og videregående skole. Denne løsningen besøker alle som tar en utdanning i Norge. 

Alle fastsatte læreplaner i kunnskapsløftet legges inn i Grep og blir tilgjengelig via åpne API og på Udir sine egne nettsider.
Eksempel på brukere vil typisk være offentlige og private institusjoner, skoler, forlag, lånekassen og Udir selv.
 

Et av systemene i Grep er læreplanutvikleren 

Læreplanutvikleren er direktoratets verktøy for utforming av forskriften og målet er å samle alle læreplanene og gjøre dem lett tilgjengelig for brukere i hele landet.

Tidligere var dette en manuell prosess som baserte seg på frittstående dokument uten noen fast struktur. Resultat av disse dokumentene ble så lagt inn i Grep etter beste evne.
Siden dette nå skjer elektronisk, sikres det en felles utforming av læreplanene i henhold til den gjeldene og fastsatte strukturen. 
Brukere av Læreplanutvikleren er både ansatte i Udir og eksterne.

Udir fornyer nå alle læreplanene i skolen i tråd med fagfornyelsen i 2020. Bouvet har fått være med på reisen og gjort planene tilgjengelige for sluttbrukere.

Bildet viser en tom læreplan. Dette er da også malen for hvordan innholdet skal være. Visse felt er påkrevde og kan ikke fjernes, mens andre er redigerbare og kan legges til ved behov. Dette gjøres fra en meny.
Bildet viser en tom læreplan. Dette er da også malen for hvordan innholdet skal være. Visse felt er påkrevde og kan ikke fjernes, mens andre er redigerbare og kan legges til ved behov. Dette gjøres fra en meny.

 

Bouvet har vært en smidig og oppmerksom leverandør, som har gjort det mulig for oss å kontinuerlig levere solide tjenester til direktoratet og sektoren gjennom mange år

Eivind Grotle Nilssen, systemforvalter i Utdanningsdirektoratet

Vi har vært med på å

  • Flytte Udir sine fagsystemer ut i skyen.
  • Utvikle den nye Lærerplanutvikleren.
  • Ansvaret for API-et som direktoratet bruker
  • Sikre løsningen gjennom autorisasjon, rollestyring og bruk av Udir sitt påloggingssystem.  
  • Utvikle et eget komponentbibliotek i front-end

Langsiktig partnerskap

Utdanningsdirektoratet har ansvar for landets barnehager, grunnskoler og videregående opplæring. 

Helt siden høsten 2005 har vi samarbeidet med Utdanningsdirektoratet om å digitalisere utdanningstilbudene.
Gjennom partnerskapet vårt har vi vært gjennom to store fornyelser: Kunnskapsløftet i 2006 og 2020.

Sammen har vi utviklet og forvaltet Grep, systemet for registering og distribuering av offisielle læreplaner i Norge. Prosjektet har ansvar for forvalting, kvalitetssikring og videreutvikling av systemet.  

Utdanningsdirektoratet har god teknisk forståelse og lang erfaring med systemene. Noe som gjør at vi sammen finner gode løsninger knyttet til nyutvikling og endring av eksiterende fuksjonalitet

Prosjektleder i Bouvet