Hvordan få flere til å sykle i Bergen?

Bymiljøetaten i Bergen ønsket bedre oversikt over effekten av tiltak de gjør for å øke andelen syklister i byen. En spennende utfordring årets sommerkonsulenter i Bouvet Bergen har fått bryne seg på i sommer. Dette er hvordan de løste det!

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


Hvert år inviterer vi i Bouvet studenter til å bruke sommeren hos oss for å jobbe med ekte prosjekter for våre kunder. Årets kull fra Bergen fikk i oppgave å komme frem til et produkt som skal hjelpe Bymiljøetaten å forutse og/eller måle effekten av forskjellige sykkelfremmende tiltak.

For oss i Bouvet Bergen er det helt naturlig å ta inn sommerstudenter og la dem hjelpe oss med konkrete prosjekter. Sommerstudenter bidrar til nye perspektiver og kunnskap som kommer våre kunder til gode. Sånn sett er dette en vinn-vinn-situasjon for oss, studenter og kunder.»

Anne Hasselgreen, Regionleder i Bouvet Bergen.

Detaljert rapport i Power BI

Løsningsvalget ble tatt relativt tidlig. De skulle lage en detaljert og brukervennlig rapport i Power BI der rask og nøyaktig sammenligning av data står i sentrum.

Rapportene ser nå slik ut, og mulighetene som nå finnes i løsningen, er flere:

Til rapportene benyttes data fra Bysykkel, Eco-Counter og Statens vegvesen. Løsningen skal gjøre det enkelt for brukerne til Bymiljøetaten å finne og benytte de ulike rapportene, slik at de både sparer tid og får trygg og pålitelig informasjon som kan benyttes til å ta beslutninger.

I rapporten får brukerne nå:

  • Kartfunksjon som viser hvilke sykkeltilbud og hvilke stasjoner som blir mest brukt
  • Oversikt over hvor mange som sykler inn og ut av Bergen
  • Reiseruter - hvor folk sykler fra og til
  • Timesdata for hvor mye sykler fra hver stasjon brukes. Her kan du sammenligne fra måned til måned og dag til dag.

I prosjektet har de også jobbet med å predikere hvor mange som sykler i gater som ikke har tellere. Dette har blitt gjort gjennom å se på sammenhengen mellom data fra Strava Metro og sykkeltellerrapporter der de har pålitelige tellere. Gjennom denne delen av arbeidet fant de en tydelig sammenheng mellom Strava Metro-data og teller-data. Det er en relativt lineær sammenheng, men blir støttet opp av ytre data og geografiske variabler fra SSB.

 

For oss studenter er relevant erfaring i studietiden svært viktig. At jeg får bruke sommeren til å lære av flinke folk, utforske spennende teknologi, i et prosjekt som skal gjøre hjembyen min litt bedre å bo i, er rett og slett perfekt

Kristian Hope, sommerstudent i Bergen i 2023

Tusen takk for innsatsen!

Vi er utrolig stolte av sommerkonsulentene for løsningen de har laget, og glade for å ha fremoverlente kunder som Bymiljøetaten som ser verdien av å la studentene få prøve seg og tilføye nye innfallsvinkler og løsningstanker.

Årets sommerstudenter i Bergen
Årets sommerstudenter i Bergen

Sommerjobbprogrammet

Gjennom vårt sommerjobb-program ønsker vi å tilby studenter en god blanding av faglig utvikling, nettverksbygging og alt annet vi har å by på. Ved å åpne dørene for studenter, får unge mennesker verdifull erfaring, ferdigheter og kunnskap om livet etter studiene og det faktiske arbeidslivet. I så måte er sommerjobber og praksisplasser viktige for å redusere gapet mellom skole og arbeidsliv slik at så mange som mulig kommer lettere og raskere inn i arbeidslivet.

Søk på neste års sommerjobb i Bouvet Bergen her!

Kontakt oss