Knakk koden for internkommunikasjon med nytt intranett

Bouvet har bistått Haugaland Kraft med å utvikle og implementere et nytt og moderne intranett for hele konsernet basert på Microsoft-plattformen og SharePoint Online.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


Bakgrunn

En av grunnpilarene i konsernstrategien til Haugaland Kraft er «Ett lag - for å nå felles mål». For å nå målene som er satt i strategien, var det viktig å få styrket den interne kommunikasjonen.

Haugaland Kraft er en stor organisasjon med flere datterselskaper og de ansatte befinner seg på ulike lokasjoner. For å sikre at alle ansatte er informert og involvert, er det nødvendig å systematisere kommunikasjonen. Før innføringen av det nye intranettet, støtte Haugaland Kraft på utfordringer som:

  • Ansatte slet med å finne relevant informasjon i organisasjonen.
  • Det var i liten grad mulighet til strukturert informasjonsdeling mellom de ulike datterselskapene, og mellom fellestjenestene og resten av organisasjonen.
  • Den tekniske intranettløsningen var tung og kompetansekrevende å tilpasse utover daværende format.

For å løse disse utfordringene ønsket Haugaland Kraft å innføre et nytt og moderne intranett som skulle bidra til å effektivisere de ansattes informasjonsinnhenting, understøtte kulturbygningen og fremme organisasjonsutviklingen. Det var viktig at det nye intranettet skulle:

  • Fungere sømløst både på PC, nettbrett og smarttelefoner.
  • Være brukervennlig for alle ansatte. 
  • Forenkle den ansattes tilgang til relevant informasjon og nyheter.

Basert på Microsoft-plattformen og SharePoint Online bistod vi Haugaland Kraft med å utvikle og implementere et nytt og moderne intranett for hele konsernet.

Om Haugaland Kraft 

HK_logo-med-form.png

Haugaland Kraft skal forenkle og trygge hverdagen til sine kunder basert på fremtidsrettet teknologi for infrastruktur, fornybar energi og telekommunikasjon. Konsernet er en del av fornybarnæringen, som er avgjørende for å lykkes med det grønne skiftet. Haugaland Kraft-konsern har hovedkontor i Haugesund og består av et morselskap og fire heleide datterselskaper. Konsernet har rundt 580 ansatte fordelt på ti lokasjoner.

 

 

Løsning

Det nye intranettet er bygget på Microsoft-teknologi og er basert på SharePoint Online sine kommunikasjonsområder. Områdene er basert på hub-områder for å knytte relevante områder sammen og sørge for at informasjon flyter riktig. Det er laget en godkjenningsflyt på alle sidebibliotek, der redaktører for de ulike områdene godkjenner sider/artikler før publisering. Utover dette er hele intranettløsningen til Haugaland Kraft basert på standardfunksjonalitet fra Microsoft.

  • Hvert datterselskap har fått egne «landingssider», der de har mulighet til å dele statisk informasjon og nyheter med sine ansatte eller på tvers av hele konsernet.
  • Alle fellestjenester (Eiendom, HR, IT, Kommunikasjon, Konsernjuridisk, Kundesenter, Økonomi, og Velferd) har også fått egne landingssider. Det samme gjelder områdene Bærekraft og HMS & kvalitet.

Med god hjelp fra Bouvet har Haugaland Kraft fått på plass et moderne intranett som svarer på behovet konsernet har i dag og som kan videreutvikles inn i fremtiden.

Claudia Mocci, Haugaland Kraft AS

Effekt

Resultatet er et velfungerende intranett som bidrar til en økt informasjons- og kommunikasjonsflyt på tvers av hele organisasjonen. Intranettet har blitt en «døråpner» mellom de ulike datterselskapene. Nå kan de dele informasjon og nyheter med hverandre på måter de ikke kunne har gjort tidligere. Den interne kommunikasjonen er styrket, og det nye intranettet bidrar til å fremme en felles kultur i organisasjonen.

Konsernets ansatte har nå tilgang til et intranett som de kan bruke uavhengig av hvor de befinner seg. Dette gjelder både for de som arbeider foran en PC og for montører som bare benytter mobil og nettbrett.

 

Veien videre

I utviklingen av det nye intranettet har vi sørget for at intranettet kan ivaretas og forvaltes videre av Haugaland Kraft. Hvert område har dedikerte redaktører som har fått den opplæringen de trenger for å videreutvikle og forvalte løsningen i fremtiden. Kunden har gitt tilbakemelding at dette er de trygge på å klare selv fremover, men de vet at Bouvet sine konsulenter som har vært involvert i prosjektet, er tilgjengelig på ad-hoc-basis om ønskelig. 

Kontakt oss 

Anette Friestad Håland
Områdeleder Haugesund