Produksjonsprosessen av aluminium ble mer effektiv med tjenestedesign

Hydro ønsket å forbedre produksjonsprosessen av aluminium ved å bruke ny teknologi og tjenestedesign. Sammen med Bouvet utviklet de en ny løsning for å håndtere anodeskift, en viktig operasjon som krever god planlegging og kommunikasjon.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


Løsningen er basert på brukerinvolvering og kundebehov, og gir operatørene en mer brukervennlig og sikker måte å utføre oppgaven på.

Det er viktig å forstå hva kunden ønsker og hva som er deres behov. I dette tilfellet ønsket Hydro en mer brukervennlig løsning som også dekker sikkerhetsbehovene deres bedre. Dagens løsning er utdatert og ikke så funksjonell, og kunden ønsket en ny teknologi/plattform som kan være felles for liknende arbeidsoperasjoner.

Fra analoge til digitale løsninger

For å kunne produsere flytende aluminium trenger man aluminiumoksid, elektrisitet og karbon. Produksjonen foregår i en elektrolysecelle med katoder og anoder.
Anoden veier omlag ett tonn og ligger stort sett parvis i cellen det skal produseres i.

Anodene forbrukes i elektrolyseprosessen og må byttes ut når de er brukt opp og utskifting gjøres til faste tidspunkt etter en liste. Gulv- og kranoperatører jobber sammen under denne operasjonen som kalles anodeskift.

Vanligvis brukes printet liste og beskjeder blir gjerne skrevet ned på gule lapper eller på papiret med listen. Ved migrering til web ble det mulighet for å lage responsive løsninger på flere enheter - både desktop, nettbrett og mobiltelefoner. Det var her tjenestedesign kom inn.

Tjenestedesign tar hensyn til kundebehov og brukerinvolvering i teknologiutvikling

Tjenestedesign legger vekt på å forstå faktiske behov, og bruker dette som utgangspunkt for å skape helt nye tjenester og forbedre eksisterende tjenester. I denne prosessen er det viktig å involvere brukerne.

Brukerne involveres i prosessen og her hadde vi Kick-off med system-eiere og fagledere som bisto med å kartlegge oppgavene som skulle løses og hvem som skulle løse de. System
arkitekt, backend- og frontend-utviklere var med i prosessen.

Sammen med Hydro tok vi i bruk tjenestedesign for å gjøre produksjonsprosessen av aluminium mer effektiv.
 

Det er viktig å huske på at det som lages for industri ofte må passe inn sammen med det som allerede finnes, da de har omfattende systemer som må tas hensyn til. Det er ikke alltid nødvendig å starte fra scratch, men se saken fra brukernes perspektiv og videreutvikle løsningen basert på denne innsikten.

Evy Kristiansen, Tjeneste og UX-designer i Bouvet.
trippelDiamant.png

Slik utførte vi tjenestedesignprosessen

Vi brukte Trippel diamant prosessen som er en metode for å drive innovasjonsarbeid ved hjelp av tjenestedesign. Prosessen består av tre faser, eller diamanter, som representerer ulike stadier i designprosessen. Hver diamant inneholder to trinn som viser hvordan prosessen åpner opp og utforsker, for deretter å definere og lukke. Vi brukte gule lapper på Miro-board (digital samarbeidsplattform) for å holde orden på all informasjonen.
 

Fase 1: Problemforståelse

 • Identifisere aktører i dagens og fremtidig løsning, og spesifisere disse.
 • Hvis det er flere interessenter involvert får alle disse fremme sine prosesser og behov.
 • Få frem gevinster for ny løsning og frustrasjoner fra eksisterende eller ikke-eksisterende løsninger fra aktørene.
 • Gjennomgang av arbeidsoppgaver steg for steg: - Skrives beskjeder/notat på gule lapper? - Gjøres noe muntlig?
  • Kommuniseres det med andre system?

Fase 2: Idefase

 • Samle og kategorisere input fra forrige fase og finne ut hvordan vi kan løse problemene.
 • Deltakerne skisserer opp sine ideer ved hjelp av diverse verktøy i design-thinking prosessen. Disse forslagene blir med inn i design- og prototypingsfasen.
 • Designforslag fra designer diskuteres i oppfølgingsmøter, så lages prototype for test med brukere.
 • I flere tilfeller gir tjenestedesign-prosessen synergieffekt, man avdekker nye behov som har positiv effekt på arbeidshverdagen.
   

Fase 3: Utvikling

 • De involverte har kommet til enighet i designet og utviklingsløpet kan starte. Det blir laget en prioriteringsliste og backlog blir satt opp.
 • Her kjøres ukentlige fellesmøter i hver sprint hvor designer er med og utvikler/justerer designet etter hvert som behov dukker opp. Det er sjeldent at alle behov er avduket i de første fasene av tjenestedesignløpet, det dukker som regel opp flere når bruker begynner å se resultatene.

Prosessen var essensiell for å avdekke og involvere de viktigste brukerne av produktet (anodeskiftelista).

Lars-Eigil Sørensen, produktsjef APICS Elektrolyse
apics-design-anodeskifteliste-2.png
Ferdig produkt

 

Endringer er ikke alltid like velkomne, men involveringen av de sentrale brukerne førte til en nesten smertefri overgang ute i drift.

Lars-Eigil Sørensen, produktsjef APICS Elektrolyse

Lurer du på noe? Vi hører gjerne fra deg

Eivind Sandvik
Enhetsleder systemutvikling
Elisabeth Seljevoll Velde
Enhetsleder systemutvikling

Les noen av våre historier og prosjekter