Leger i utdanning skal diagnostisere sjeldne og akutte sykdommer med VR

Hvordan kan leger i utdanning ved Stavanger Universitetssykehus få god opplæring på sjeldne, men alvorlige og akutte sykdommer? Virtuell virkelighet, eller såkalt VR (virtual reality), kan være løsningen.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


 

Innovativ bruk av ny teknologi

Referanse laget i samarbeid med Stavanger Universitetsykehus

Stavanger universitetssjukehus (SUS) tester nå ut dette i et nytt forskningsprosjekt, «Medical trainer». VR-løsningen er utviklet i samarbeid mellom Stavanger universitetssykehus (SUS) og Bouvet.

 

Fakta:

  • Forskningsprosjektet Medical Trainer tester ut om VR kan gjøre leger i utdanningsløp bedre rustet til å diagnostisere og behandle pasienter med sjeldne og alvorlige sykdommer.
  • Forskningsprosjektet testes ut på LIS-leger ved SUS fra september 2020 til januar 2021. Resultatene kommer etter at prosjektet er avsluttet.
  • Det er SUS og IT-selskapet Bouvet som står bak utviklingen av den virtuelle opplæringen.

"Tar blodprøver, røntgen og lytter på hjertet og lungene til pasientene i VR"

Camilla Normand, prosjektleder for «Medical trainer» ved SUS
Camilla Normand, prosjektleder for «Medical trainer» ved SUS

– Med Medical Trainer kan legene øve på å samle inn informasjon fra pasientene, sånn at de kan finne riktig diagnose. De kan blant annet ta blodprøver, røntgen og lytte på hjertet og lungene til pasientene, sier Camilla Normand, avdelingssjef ved Mottaksklinikken og prosjektleder for «Medical trainer» ved SUS.

Hvert år utdanner SUS leger i spesialisering, også kalt LIS-leger. Til vanlig er legene avhengig av å møte reelle pasienter for å lære seg det de trenger. Det kan være utfordrende å få nok erfaring med sjeldne og alvorlige sykdommer, nettopp fordi disse møter man sjelden. Hvis en pasient ikke får rask og riktig behandling, kan det få alvorlige konsekvenser.

– Nå kan LIS-legene øve seg på å diagnostiere og oppdage sjeldne sykdommer på de virtuelle pasientene, sier Normand videre.

Du kan også lese mer om Medical Trainer på Helsestavanger.no

NRK Rogaland har også skrevet om løsningen. Les artikkelen her.

 

Bruker ekte pasientdata i Medical Trainer

Anders Stensland, områdeschef på Bouvet
Anders Stensland, områdeschef på Bouvet

Teknologien er designet for å fylle hele synsfeltet vårt med skjermer innebygd i egne briller.

– Løsningen skal forberede LIS-legene på scenarioer de vil møte i det virkelige liv. Vi var derfor avhengige av realistisk pasientdata, sier områdeleder Anders Stensland i Bouvet.

Vi har fått realistisk pasientdata fra SUS for hvert scenario. For eksempel kan det være feil i hjertelyden og noe galt i blodverdiene, mens lungelyd og røntgen er normale.

– Vi har stor tro på at løsningen vi utvikler med SUS også vil ha verdi for samfunnet. Når du går til legen din eller kommer inn på sykehuset, vil du jo at den skal kunne stille riktig diagnose, fortsetter Anders.