Skyplattform og innovasjon

Lurer du på hvorfor du skal til skyen? Eller trenger du støtte til videreutvikling og innovasjon? Kanskje behovet er å sikre et stabilt kjøremiljø med fokus på sikkerhet, samtidig som kostnader er under kontroll?

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


sky_illustrasjon.png

I Bouvet står vi klare med skreddersydde team som kan hjelpe deg med å utnytte potensialet i skyen og å optimalisere dine digitale tjenester.

Og vi vet at dette ikke er et rent teknisk anliggende.

For å virkelig ta ut gevinsten av en skysatsning bør det utarbeides en overordnet skystrategi som er tett koblet mot forretning. Potensielt kan tilpasning av organisasjon og tankemåter også være nødvending. 

Uansett om du har kommet i gang allerede, eller ønsker å migere til skyen, så kan vi hjelpe deg med å løse dine behov. 

Les hvordan vi kan bistå: 

illustrasjon1_molnplattform.png

Utvikling og innovasjon i skyen

Bouvet er spesialister på å bygge skybaserte IT-løsninger og digitale tjenester som adresserer de mest utfordrende problemene våre kunder står overfor. Enten det er dataanalyseplattform som styrker industrielle aktørers mulighet til å operasjonalisere og skalere sine datamodeller, eller et IoT-system som forbedrer påliteligheten og innsikten i kollektivtrafikken. 

Sky-eksperter i Bouvet kan hjelpe deg med blant annet:

Cloud Native-utvikling

Vi hjelper deg med å bygge sky-løsninger som skalerer dynamisk for å møte virksomhetens nye og endrede forretningsbehov

IoT-tjenester

Med fremveksten av smarte sensorer og tilkoblede enheter har tingenes-internett blitt "det neste store", og representerer et bredt spekter av teknologier som påvirker så og si alle bedrifter. Disse kan vi hjelpe deg med å ta i bruk.

Applikasjonsmodernisering

Vi hjelper deg med å modernisere eksisterende applikasjoner og on-premise løsninger for skyen, slik at dere får utnyttet mulighetene for ubegrenset ytelse, skalerbarhet og sikkerhet.

Nye verktøy og teknologier

Ved å ta i bruk sky som plattform vil din virksomhet kontinuerlig få tilgang på nye teknologier og muligheter

Dataplattform

Ved bruk av skyteknologi kan du realisere en dataplattform som kan legge til rette for innsikt og analyse

Moderne arkitekturprinsipper

Ved å ta i bruk dette, støtter dere opp under smidige arbeidsformer og kontinuerlige leveranser

Sammen med deg vil vi jobbe for å akselerere din virksomhets digitale innovasjons- og utviklingsinitiativer. Så og si alle skyløsninger vi bygger krever en bred tilnærming for å adressere blant annet sikkerhet, utviklings- og arkitekturprinsipper, tilgangskontroller, roller, logging og overvåking. Vi ser derfor hele tiden på det store bildet.

Basert på erfaring fra tidligere sky-prosjekter har Bouvet utviklet konvensjoner og prinsipper for kode- og dataplattformer, IoT-løsninger, mobile applikasjoner, hendelsesbaserte og Cloud Native-applikasjoner.

Tilgang på Bouvet sin erfaring medfører redusert utviklingstid og økt forståelse, samtidig som det reduserer risiko, kompleksitet og forbedrer kvaliteten på dine sky-initiativ.

illustrasjon2_molnplattform.png

Skymigrering

Det er mange drivere for å flytte til skyen. Det kan for eksempel være et ønske om å få en datadrevet organisasjon, eller et generelt behov og ønske for bedre samhanding. Det kan også være et ønske om å komme raskere ut med nye løsninger, et behov for maskinkapasitet som skalerer eller økt sikkerhet. 

For å lykkes med sky-satsningen er det uansett viktig å identifisere hvilke gevinster dere ønsker å oppnå, og nedfelle dette i en strategi med klare forretningsmål.

Bouvet har et fagmiljø med omfattende kompetanse på de tre store skyleverandørene: AWS, Azure og Google Cloud, og kan rådgi rundt valg av plattform for å finne ut hva som best treffer deres behov og prioriteringer.

Vi har mye erfaring med utarbeidelse av skyarkitektur som støtter opp under ønsket måloppnåelse. Det må vurderes hva som bør flyttes til skyen, og på hvilken måte. Sikkerhet, ytelse og kostnadsvurderinger er viktige parametere i planlegging og gjennomføring.

I tillegg til teknisk implementering er det viktig å identifisere eventuelle behov for organisatoriske endringer.  Dette innebærer blant annet at det bør etableres styringsorganer for videre utvikling og drift i skyen. Overgangen til sky kan i noen tilfeller også innebære endrede forretningsmodeller som igjen kan påvirke organisasjonen.

illustrasjon3_molnplattform.png

Skyforvaltning

Når løsningene og de digitale tjenestene dine kjører i skyen må disse – som ved tradisjonell drift – kontinuerlig overvåkes for å sikre tilgjengelighet, responstider og ikke minst at sikkerheten i løsningene til en hver tid er godt ivaretatt. I tillegg oppstår det noen nye oppgaver, som løpende monitorering av kostnader og identifisering av mulige kostnadsbesparende tiltak i bruken av skyplattformene. 

Bouvet kan hjelpe dere gjennom å ta ansvar for drift, overvåkning og support av løsningene deres. Vi gir også løpende informasjon om status, avvik og forbedringspotensiale. Vi har etablerte og automatiserte overvåkningsrutiner for alle skyplattformer, slik at store deler av driften kan automatiseres. Dette sikrer at løsningene dine til enhver tid er stabile og har høy oppetid, samt at vi tar ansvar for følgende  punkter:
 

Å ivareta plattformen med nødvendige oppdateringer

Riktig skalering og konfigurering med tanke på sikkerhet og ytelse 

Overvåking av tjenester for å sjekke oppetid og feilmeldinger

Sikkerhet, personvern og anbefalinger

Utviklingsmiljøer med tilhørende løsninger for kontinuerlig bygg og utrulling

Optimalisering og redusering av kostnader

På denne måten kan dere fokusere på utvikling og innovasjon som gir verdi for kundene, mens vi sørger for sikker og stabil drift av plattformen og dagens løsninger. Alternativt kan våre rådgivere og arkitekter bistå din organisasjon med å bygge egen kompetanse, prosedyrer og systemer for å kunne håndtere dette selv.

Kontaktpersoner: