Facebook Pixel

– Målet er å skape en smartere og grønnere hverdag

Gjennom å utvikle smarte, lønnsomme, fremtidsrettede og miljøpositive løsninger for våre kunder har vi som visjon at vi skal gå foran å bygge fremtiden samfunn. For å lykkes med dette er vi avhengige av ansatte med både forståelse og engasjement for miljø.

Kristian Amlie (til høyere) poserer sammen med kollega  Kjetil Høydal foran ulike kjøretøy

En av disse miljøengasjerte ansatte er Kristian Amlie. Han er 48 år, har jobbet i Bouvet siden 2019, elsker å være på sjøen når han har mulighet og er brennende opptatt av delingsøkonomi og miljøvern. I tillegg er han ifølge seg selv kanskje Nordens største samkjøringsentusiast. 

I Bouvet jobber Kristian mye med prosjekter som har med smart og grønn mobilitet å gjøre. I tillegg er han sentral i vår satsning på bærekraftig forretningsutvikling. Da er det kanskje ikke så rart at han setter seg litt lenger ut på stolen når vi setter oss ned for å snakke om bærekraft og miljø og hvordan han får jobbe med dette i Bouvet.

– Å sette bærekraft og miljø i søkelys har aldri vært viktigere, og jeg ser at flere og flere blir bevisste og opptatt av det. Det gjør meg glad når vi forstår at både små og store initiativ hjelper. Alle kan gjøre en forskjell. For eksempel skal jeg senere i dag, gjennom mitt engasjement i organisasjonen Bærekraftige liv, tilby enkel sykkelreparasjon og gratis utleie av transportsykler til alle som ønsker det i lokalmiljøet, forteller Kristian.

Det er tydelig at Kristian har mange jern i ilden når det kommer til miljø. Likevel er det ikke alt som er mulig å få til kun gjennom eget initiativ. For å realisere de største gevinstene krever det ofte at det jobbes i team på tvers av forskjellige fagfelt og kompetanseområder, og det er nettopp det Kristian får muligheten til i Bouvet. 

Smart og grønn mobilitet

 – Både innen bærekraftig forretningsutvikling og innen smart og grønn mobilitet er digitalisering en avgjørende faktor for å lykkes, og derfor synes jeg det er så kjekt å jobbe i Bouvet. Når vi jobber sammen i team får jeg utnyttet min erfaring. Gjennom gode kolleger som fasiliterer, utvikler og designer løsninger så er det heller aldri langt fra idé til faktiske løsninger, og det er jo faktiske løsninger som gjør en forskjell, påpeker Kristian.

Et av prosjektene hvor det jobbes slik er i samarbeidsprosjektet MUST. I dette prosjektet har Skyss, Bergen Kommune, Statens Vegvesen og Vestland fylkeskommune utviklet et laboratorium for smart mobilitet. I dette laboratoriet er blant annet målet å se på hvordan de kan bruke data fra sensorer rundt om i hele Bergen for å optimalisere mobilitetstilbudet i Bergen. 

Bergen_folkehelse.jpg
Les mer om MUST her

En del av dette arbeidet handler om hvordan lykkes med distriksmobilitet. Det er nemlig en utfordring at de fleste som bor i tettstedene rett utenfor Bergen bruker bilen til omtrent alle gjøremål, rett og slett fordi det for øyeblikket er det som er mest praktisk. Så hvordan snur vi om på dette?

– Sammen med Fitjar kommune, som har fått 1,56 millioner Klimasatsmidler til prosjektet "Bærekraftig distriksmobilitet - Living Lab Fitjar", arrangerte vi først en tankesmie der unge og eldre innbyggere kom sammen med næringsliv og kommune for å se hvordan mobiliteten kan bli bedre. Basert på dette har vi nå søkt om midler til å realisere prosjektet fra klimasats og Vestland fylkeskommune. Å få jobbe med optimalisering av mobilitet som i tillegg er bærekraftig er utrolig spennende, sprudler Kristian. 

Mange miljøvennlige baller i luften

Dette er ikke det eneste prosjektet Kristian er involvert i. Sammen med tverrfaglige team fra Bouvet jobber han i flere spennende miljøprosjekter for våre innovative kunder.

– Vi er involvert i flere prosjekter der bærekraftsgevinstene er store. Et av disse er for Innovasjon Norge der vi jobber med 12 ulike reiselivsbedrifter for å se nærmere på deres forretningsmodeller med et litt bredere perspektiv enn bare det økonomiske. Ved å ta i bruk en metodikk som kalles Flourishing Business Canvas ser vi på den totale verdien en forretningsmodell skaper for samfunnet og eventuelt også hvilken belastning den har. 

Metodikken ligner på den mer kjente Osterwalders Business Model Canvas, men ser også på samfunn og miljø som egne aspekter for å evaluere om et konsept eller idé er god eller ikke, utdyper Kristian.

– Når vi først er inne på deling må jeg også nevne et prosjekt hvor Bouvet har bistått i utviklingen av nettside og digital portal for frilager.no. Frilager er en utlånsportal av friluftsutstyr som låner ut alt fra ski og hengekøyer til stormkjøkken og gamasjer. De jobber for at flest mulig skal komme seg ut og oppleve friluftslivets gleder uten at det skal gå ut over miljøet ved kjøp av nytt utstyr. Et annet veldig spennende prosjekt som vi står midt oppe i nå er for det norske selskapet, Kruser, som gir tilgang til elektriske båter gjennom abonnementsløsninger, forteller Kristian engasjert.

At bærekraft er viktig for Bouvet er viktig for meg

Å jobbe i et selskap som tar bærekraft på alvor er viktig for Kristian. Det handler ikke om å løse alle problemer med én gang, men å ha det høyt på agendaen.

– Da jeg begynte i Bouvet så var det flere initiativ på gang, blant annet både en større kartlegging og en intern innovasjonskonkurranse der bærekraft stod i sentrum. Alle kontorene er i tillegg miljøfyrtårnsertifiserte. Det foregår også et kontinuerlig prosjekt om bærekraft og hvordan vi skal lykkes med det, forteller Kristian.

Dette arbeidet har blant annet ført til et bærekraftsmanifest som du kan lese her. I tillegg til dette har Bouvet i det siste vært veldig aktive i grunnleggelsen av GoForIT, som skal være en arena for samarbeid mellom akademia og næringslivet med formål om å diskutere, utvikle og påvirke innholdet i utdanningene innen IT, teknologi, innovasjon i en bærekraftig retning.

– GoForIT er veldig spennende, og noe jeg er stolt over at vi har vært så aktive i å etablere. Å sikre at utdanningene innen IT er så gode som mulig bør være en samfunnsplikt for en så stor IT-aktør som oss. Og skal vi lykkes med å skape en bærekraftig morgendag vil det å utdanne flere IT-folk med gode bærekraftsverktøy enn vi gjør i dag være avgjørende, utdyper Kristian.

En annen stor endring i Bouvet er at det i løpet av det siste året har blitt gjort omfattende opplæring av ansatte i Flourishing Business Canvas, som tidligere nevnt er en metode som hjelper deg å drive med bærekraftig forretningsmodellering hvor du tar mange flere faktorer med i utarbeidelsen av en idé, endring, tjeneste eller forretningsmodell.

Flourishing-Business-Canvas-v20.png
Flourishing Business Canvas

– At vi er mange som behersker Flourishing Business Canvas er både viktig for oss som selskap, men kanskje enda viktigere for kundene våre. Å utvikle løsninger som ikke bare er lønnsomme, men også bærekraftige og verdiskapende for samfunnet generelt, vil bli svært viktig for virksomhetene som skal vokse og lykkes også fremover. Det nytter ikke å lage en lønnsom løsning om miljøavtrykket er stort – da vil både sanksjoner fra myndigheter og miljøbevisste kunder avsløre deg over tid. Miljø og bærekraft vil bare bli viktigere, og da gjelder det å henge med, stadfester Kristian, før han fortsetter.

– Én av de tingene jeg likte best da jeg begynte her var at min leder, Anne, sa at vi skal være en partner for kundene vår og sørge for at de lager best mulig løsninger. Vi har en genuin interesse av at vi skal lykkes sammen, og noen ganger kan det innebære å si nei. Jeg tror at vi med vår kunnskap og kompetanse kan avdekke massive verdier inne bærekraft for våre kunder, og med det bistå i å lage tjenester og løsninger som ikke bare er lønnsomme, men også bærekraftige. Vi sier jo at vi skal gå foran og bygge fremtidens samfunn, og dette føler jeg vi leverer på gjennom denne satsningen, avslutter Kristian. 

Temaer