sustainable_development_apsis
>

En gyllen mulighet til å skape morgendagens vinnere

Tormod Aadnesen 
15. okt. 2019

Konkurransen om de gode digitale hodene blir knallhard. Skal virksomheten lykkes med den digitale transformasjonen, må den utnytte potensialet i medarbeiderne den allerede har, slår ny rapport fast.

Mange bransjer og virksomheter befinner seg i en rivende utvikling preget av ny teknologi, effektivisering og fornying. Nye konkurrenter kommer på banen med helt andre og bedre produkter og tjenester. Forbrukerne forventer bedre løsninger.

– Dette medfører nye krav til tilpasningsdyktighet, innovasjon og nysgjerrighet, konstaterer Bouvet-konsulentene Monica Anette Mathiessen og Kirsten Gotaas Kilde. De står bak rapporten «Digitalisering for å fremme bærekraftig vekst og utvikling» 

 

Kirsten og Monica
Kirsten G. Kilde og Monica A. Mathiessen

– Vi vet at etterspørselen etter folk med høy teknologi- og digitalkompetanse vil øke kraftig framover. Den harde konkurransen om slike medarbeidere er så vidt i gang. Ett poeng i rapporten er at virksomheter ikke bare kan basere seg på rekruttering, men er nødt til å utnytte potensialet i medarbeidere de allerede har, sier Mathiessen.

Livslang læring

Mathiessen peker på at mange ansatte i dag ikke har kompetansen de trenger for å forstå og dra nytte av mulighetene teknologien gir – eller for å lykkes i et teknologisensitivt arbeids- og samfunnsliv. I tillegg forsvinner en del yrker og oppgaver som følge av digitalisering og automatisering.

– Vi snakker om livslang læring. Evnen til å lære, og å få muligheten til å gjøre det, blir en forutsetning for å være yrkesaktiv over tid. Sagt med en litt mer optimistisk tilnærming: Den nye digitale virkeligheten er en gyllen mulighet for å skape morgendagens vinnere, sier Mathiessen.

Forskjellige læringsveier

Læring kan skje på mange måter, gjør Bouvet-rapporten rede for. De største aktørene kan satse på digitale akademier «in house». Mange virksomheter velger å bygge kompetanse ved hjelp av offentlige eller private utdanningsinstitusjoner – og/eller seminarer og kurs.

Aktuelle kurs hos Bouvet.

Målet med opplæringen kan være å gi medarbeidere en generell innføring i et fagområde eller teknologi. En annen målsetting kan være at ansatte skal få opplæring og trening som tilpasset den enkeltes rolle, ansvarsområde og eksisterende kompetanse. Slik skal hun eller han kunne utvikle og utnytte teknologien innenfor fagområdet sitt.

– Medarbeidere som skal blir digitale eksperter har selvsagt behov for mer dyptgående og grundig opplæring. For en leder kan det derimot være mest aktuelt å tilegne seg et «digitalt språk» og skaffe seg grunnleggende kunnskap om teknologien. Ledere har også ansvaret for «hverdagslæringen», som stimulerer de ansatte til å ta i bruk ny teknologi i det daglige, sier Mathiessen.

Kurs i Digitalt lederskap hos Bouvet.

Mer samarbeid på tvers

I tiden som kommer vil vi se mer av samarbeid på tvers av virksomheter, bransjer og landegrenser. Et av de sentrale funnene i Mathiessen og Gotaas Kildes arbeid er at stadig flere virksomheter vil gå sammen og utvikle nye produkter, tjenester og løsninger. Det vil bli mer samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Det å bygge og dele kompetanse med andre henger nøye sammen med bærekraftig kunnskapsutvikling og livslang læring, understreker Mathiessen.

– Erfaringsbasert og tverrfaglig kompetansebygging er helt avgjørende for at man lykkes med å utforske innovative løsninger ved hjelp av ny teknologi. For «AS Norge» sin del vil dette bidra til at vi også i framtiden har kompetanse som etterspørres nasjonalt og globalt, sier hun.

Vil du vite mer om rapporten «Digitalisering for å fremme bærekraftig utvikling og vekst? Kontakt Monica Anette Mathiessen og Kirsten Gotaas Kilde

Trenger du hjelp til kompetansebygging i bedriften din? 
Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med oss på kurs@bouvet.no eller ring 23 40 50 60. Ta også turen innom kursoversikten vår. 

Les om Sykehuspartner som opplever det som en stor fordel å ha kurs på hjemmebane.