Er det en produktleder i bygningen?!

Kan være hele forskjellen på suksess og fiasko.

Tormod Myrland Aadnesen

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

 – En produktleder jobber strategisk og taktisk. I tillegg skal hen bidra til at teamet kan jobbe godt. Produktlederen skal altså både lede og servere, sier Anne Blindheim.

Til daglig jobber Bouvet-konsulenten med produktledelse og rådgivning i en større, statlig organisasjon som jobber med å bli produktorientert. I tillegg holder hun kurs i produktledelse, hvor hun er én av tre instruktører.

– Hvorfor trenger et team en produktleder?

– Tradisjonelt er virksomheter prosjektorienterte. Et prosjekt har en fra–til-dato, og når en løsning er klar, blir den overlevert til forvaltning. Da er det lett å miste både kompetanse og fart. Nå ser vi at stadig flere ser fordelen med å jobbe produktorientert. Det innebærer stabile team og mindre, hyppige leveranser over tid og vekt på verdiskaping. Slike team trenger en person som har ansvar for å stake ut en visjon og retning for produktet: Hvilken verdi skal det ha – for hvem? 

– I tillegg skal personen sørge for at teamet har eierskap til strategi og mål – og at det jobber innsiktsbasert og datadrevet. Om produktlederen kan utgjøre forskjellen på suksess og fiasko? Ja, det kan vi si. En dyktig produktleder er i hvert fall ett av flere nødvendige elementer i god produktutvikling.

– Hvilke egenskaper bør produktlederen ha?

– Rollen krever en person som kan løfte blikket, tenke langsiktig og sørge for at produktet har en visjon og retning. Produktlederen må ha inngående kjennskap til kundene og markedet – og kunne identifisere mulighetsrom og verdiskapning. Samtidig må hen ha evnen til å samarbeide med teamet, organisasjonen og andre interessenter, slik at alle trekker i samme retning.

– Videre må produktlederen tørre å prioritere – også når noe må velges bort. Samlet sett kan vi si at produktlederen trenger overblikk, gode lederegenskaper og kunnskap om metode og prosess. Ikke rent lite, altså. Heldigvis får produktlederen støtte av teamet og andre, slik at produktteamet samlet har den riktige miksen av kompetanse.  

– Ett produktteam er neppe helt likt et annet?

– Riktig, her er det ikke «one size fits all». Produktlederens rolle avhenger i stor grad av teamets modenhet og rammebetingelsene. I et team eller en organisasjon som har jobbet med produktorientert utvikling over tid, vil hen jobbe med en god miks av produktutforsking (discovery) og leveranser (delivery). Videre vil produktlederen kontinuerlig skaffe innsikt gjennom tett kundedialog og overvåking av produktet og brukermønsteret. Uansett hvor langt man har kommet og hvor «moden» man er, er det viktig å sette fokus på kontinuerlig forbedring i alle ledd. 

– Det lukter sterkt av smidig metodikk, dette.

– Veldig! Produktorientert jobbing er basert på smidige metoder. Samtidig snakker vi på mange måter om «det neste steget av smidig». Mange virksomheter har startet med å jobbe med smidig metodikk. Nå utvikler de seg videre mot produktorientering, som innebærer lang horisont, tverrfaglige team og varig utvikling. Et hovedprinsipp i produktorientert jobbing er at verdi (outcome) er viktigere enn leveranser (output). Det er viktig å skape tidlig verdi og ha evnen til å justere kursen hvis innsikten tilsier det.

– Hvem bør ta kurs i produktledelse?

– Alle som er eller ønsker å bli produktleder for et digitalt produkt, naturligvis. I tillegg ser vi at folk i andre roller kan ha stort utbytte av kurset, for eksempel teamledere. Kort sagt er kurset vårt for alle som ønsker å bidra til produktorientert arbeid i en virksomhet, og som trenger påfyll i verktøykassen for å ta steget. 

– For øvrig har vi valgt å kalle kurset for produktledelse fordi vi vektlegger ledelsesaspektet og setter fokus på både strategiske, taktiske og operative aspekter ved rollen. En produktleder er en integrert del av et team, ikke en «bestiller» på vegne av teamet. I noen virksomheter kan dette være forskjellen på en produktleder og en produkteier. Vi mener at kurset er svært relevant også for sistnevnte. 

– Hva ønsker dere at deltakerne skal sitte igjen med?

– Mange virksomheter vil jobbe mer produktorientert. Men det er ikke alltid så lett i praksis. Vi vil vise deltakerne at det er mulig å få til – og lede dem i riktig retning. Vi har en mer praktisk tilnærming til stoffet enn det tradisjonelle sertifiseringskurs har. Gjennom praktiske eksempler får deltakerne knagger som de kan henge teorien på.

– I tillegg jobber deltakerne med seg en konkret case «hjemmefra» som de kan diskutere med hverandre og kurslederne. Det er ekstra nyttig når to eller flere fra samme virksomhet deltar. Da kan de sparre om egne eksempler i en kjent kontekst. I tillegg er det lettere å få til endring «hjemme» når man er flere ambassadører som kan støtte og hjelpe hverandre.

– Hvilken bakgrunn har du og de to andre kurslederne?

– Bettina Tilrem, Ole Kristian Nystrøm og jeg har jobbet smidig og med produktledelse i flere år. Vi har hatt ulike roller i oppdrag i private og offentlige virksomheter. Ole Kristian og jeg har også jobbet mye med tradisjonell prosjektledelse, og derfor kjenner vi godt til virkeligheten mange deltakerne opplever. 

– Videre setter vi oss inn i deltakernes erfaringer og problemstillingene som de står overfor. Og så bidrar vi med egne eksempler som deltakerne kjenner igjen, både fra privat og offentlig sektor. 
Alle tre brenner for produktledelse, som vi mener er viktig for alle virksomheter som skal skape kundeverdi ved hjelp av digitale produkter. 

Les mer om kurset produktledelse her.