Produktledelse

Er du ny i rollen som produktleder? Eller kanskje det har vært tittelen din en stund, men virksomheten har nå virkelig tatt fatt på en smidig transformasjonsreise og du ønsker litt påfyll? Kanskje du bare er nysgjerrig?

Dager: 3

Varighet: Klasseromskurs: 3 dager, kl. 09:00-15:30

Pris: 18900

Kurskategori: Smidig

Etterhvert som vi dreier oss mer og mer mot autonome og ansvarliggjorte tverrfaglige produktteam som eier produktutviklingen kontinuerlig, blir viktigheten av rågode produktledere mer fremtredende. Du har hovedansvaret for at produktet deres leverer verdi til brukere og virksomhet, at teamet driver bærekraftig produktutvikling i iterasjoner, at alle interesserte parter er involvert, og at teamet har kompetansen og strukturene som trengs for å jobbe med fart og flyt.

 

Hvem bør melde seg på dette kurset

Du har rollen som produktleder i et team, eller er interessert i lære mer om rollen. Kanskje har du en helt annen tittel, men ser at det faktisk er produktledelse du driver med eller burde drive med.


 
Fokus for kurset


Dette er en introduksjon til god og moderne produktledelse, basert på etterspørsel fra flere av våre kunder. Vi ønsker med dette kurset å presentere læring fra de ledende skikkelsene innen fagfeltet på en pedagogisk måte, fasilitere for praktiske oppgaver, diskusjoner og deling, samt dele bredt av egne erfaringer med rollen.
Vi ønsker sammen med deg som deltaker å sette en god retning og standard for produktledelse, samtidig som deltakere naturlig nok vil komme med sine kontekster og ulike modningsstadier.
Fokuset vil ikke være på metodikk som f.eks. Scrum, vi har troen på at tankesett, verdier og gode praksiser vil være til større hjelp enn prosess og rammeverk i den fasen du befinner deg i.

 

Etter endt kurs skal du

  • Sitte igjen med et produktsentrert tankesett
  • Ha en god forståelse av rollen og ansvaret ideelt sett og i egen kontekst
  • Kunne utarbeide en god produktstrategi basert på virksomhetens strategi, og målstyre basert på eksempelvis OKRs
  • Kunne basere produktutviklingsbeslutninger basert på hypotesedrevet utvikling og målinger, samt kvalitativ innsikt
  • Ha kunnskap om hva gode produktteam kjennetegnes av, hvordan skape og tilrettelegge for de
  • Kunnskap om kundebehov og verdi, og product/market fit
  • Kunne drive produktutvikling iterativt mellom utforskning og leveranse (discovery and delivery), og ha en verktøykasse for de ulike stadiene av produktet livssyklus

 

Arbeidsform på kurset

Teori og forelesning vil bli brutt opp av caser, oppgaver, gruppediskusjoner og erfaringsutveksling, dette er for deg som vil lære ved å gjøre, ikke bare høre.
 

Krav til forkunnskaper

Vi krever ingen formelle forkunnskaper eller arbeidserfaring, dette er for alle med interesse for faget, men vi ønsker at du er kjent med moderne måter å drive produktutvikling på, da kurset tar utgangspunkt i produktledelse i en smidig, digital og produktfokusert verden.

Ønsker du mer påfyll rundt smidig, kan disse kursene være aktuelle først: 

Smidig - Introduksjon, hva er smidig og hvorfor jobbe mer smidig

Smidig - hvordan starte i praksis
 

Dette kurset passer svært bra som et bedriftsinternt kurs. Ta kontakt med oss på kurs@bouvet.no, for et uforpliktende tilbud. 

 

Veldig bra og lærerikt. God blanding av teori, diskusjonar og deling av erfaring frå kursholderane. Veldig bra med «gjesteforelesarar» som delte av sin kompetanse og erfaring!

Kursinstruktør

Anne har 20 års erfaring som leder av strategiske digitaliseringsprosjekter hos store og komplekse aktører innenfor bl.a. varehandel og helse. De siste årene har Anne jobbet som teamleder og produkteier i kundeoppdrag i transportsektoren, hvor hun også har bidratt med kompetansetiltak knyttet til smidig produktutvikling.

Med bakgrunn som prosjektleder, har Anne selv vært med på reisen «fra prosjekt til produkt». Hun kjenner dermed godt til både smertepunktene det medfører å endre tankesett, rammebetingelser og prosesser, og har også erfart hvilket mulighetsrom det gir å jobbe produktorientert. Hun deler gjerne av sine erfaringer, og motiveres av å hjelpe andre på den samme reisen.

Bettina har jobbet i Bouvet siden 2019 og er en utadvendt og engasjert smidig coach og kursholder, som gjerne tar operative roller som produktleder eller teamleder for produktutviklingsteam. I Bouvet er hun på eiersiden av tjenestekonseptet "Fra prosjekt til produkt", som tar for seg endringene i en smidig transformasjon i hele bedriften, og tilhører avdelingen Rådgivning Smidig. I tillegg til konsulentoppdrag, utvikler og underviser Bettina eksterne og interne kurs og foredrag innenfor smidig for Bouvets kursavdeling.

Bettina brenner for smidig og lean tenkemåte og arbeidsprosess, og å fasilitere for mennesker, team og organisasjoner som er på en smidig endringsreise. I dette ligger produktledelse, coaching, opplæring og kurs, fasiliterende ledelse og endringsledelse som sentrale ferdigheter Bettina trives godt med. Hun er faglig nysgjerrig og brenner for å tilrettelegge for kompetansedeling og -heving. Hun er tilpasningsdyktig, ydmyk og pragmatisk, og har høy gjennomføringsevne og besluttsomhet når det kommer til verdiskaping, teambygging og bærekraftig produktutvikling.

Johanna har lang erfaring innen produktutvikling, teamarbeid og ledelse. Hun hadde sitt første oppdrag som produkteier i 2012, og har blant annet hatt roller som overordnet produkteier, strategisk produkteier og produktleder. Med en fot i forretningen og den andre i it-utviklingen har hun kjent på mulighetene og handlingsrommet som oppstår når man jobber tverrfaglig mot felles mål.
Hun har vært med på transformasjon fra prosjektdrevet IT-utvikling til mer produktorientering, og overgang fra store sammensatte leveranser til kontinuerlig produksjonssetting. Med utgangspunkt i smidige verdier og prinsipper har Johanna ledet team som har lykkes med å levere raskt på brukerbehov i svært volatile og usikre omgivelser.
Som del av arbeidet har Johanna holdt kurs og opplæring, og formidlet erfaringer gjennom foredrag. Hun er nysgjerrig på andres erfaringer og syns det er spennende å forstå og forme praktisk arbeid i lys av teori og forskning.

Johanna brenner for digitalisering med fokus på brukeren og helhetlig utvikling i tråd med virksomhetens strategi og målsetninger. Hun er opptatt av folka, og syns det er fantastisk moro å få til ting sammen - med en felles problemforståelse og retning som ligger til grunn for arbeidet.

Ole Kristian har erfaring som rådgiver, teamleder/scrum master, agile coach og prosjektleder siden 1996. Han er erfaren i å etablere, lede og delta i team som har et smidig tankesett og bruker smidige praksiser og verktøy. Han har bred erfaring fra leveranser i både offentlige og private organisasjoner, som utvikling, anskaffelser, metodeetablering, organisasjonsendringer og avtaleforvaltning, og har jobbet med planlegging og oppfølging, kartlegging, kvalitetssikring, estimering, risikohåndtering, gevinstrealisering, coaching og kursing. Han har derfor en god forståelse for mange sider ved digitalisering.

Ole Kristian har også lang erfaring med å holde foredrag, utvikle og undervise kurs, konferanser og seminarer, samt at han har deltatt i strategisk utvikling og selskapsetablering.

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Nina Alfstad Sæther
Produktansvarlig