Nordnes sjøbad
>

Et ordentlig datasjøprosjekt!

Redaksjonen 
15. jan. 2019

Bergen kommune har i løpet av 2018 fått på plass datasjøen sin, Lungegårdsvannet. En datasjø som inneholder data fra mange forskjellige områder og etater i kommunen.

De hele startet med data fra 13.000 kontinuerlig rapporterende sensorer utstyrt av Vann– og Avløpsetaten. Det som gjør disse dataene så verdifulle, er at de kan vise hvor mye vann som løper gjennom ledningsnettet ved ulike posisjoner. Noe som igjen gjør det enklere å oppdage eventuelle lekkasjer. Informasjonen fra disse dataene var derfor til stor begeistring for Brannvesenet. Å få informasjon om vanntrykket i ledningsnettet kan nemlig være svært viktig når de skal rykke ut og slukke branner.  

Nå skal Lungegårdsvannet få mer innhold.

Vann- og avløp var først ut, men nå følger også flere sektorer etter. De neste sektorene til å bidra med data, er bygg, helse og trafikk. Faktisk er det allerede blitt satt i gang innhenting av sensordata fra bygg, samt at det fra neste uke vil bli sett på ulike Helse-case. Her skal det blant annet settes i gang med å lage en prototype på hvordan man kan visualisere pasientflyt ved akuttmottaket på Bergen Legevakt. Mulighetene er mange, og data tilrettelagt i en datasjø vil være grunnmuren for å kunne ta i bruk nye megatrender som kunstig intelligens, VR- og AR-teknologi, autonome kjøretøy og smarte transportsystemer. 

Bergen kommune åpner også opp for en ny type partnerskap innen innovasjon og digitalisering, hvor private aktører inviteres til å bygge løsninger på toppen av dataene i Lungegårdsvannet. Først ut på dette feltet er innovasjonspartnerskapet 1000 bygg 10.000 muligheter. Her skal dataene som samles inn fra kommunens tusen  bygg, brukes til å utvikle løsninger for drift og forvaltning, styring og overvåkning i byggene.  

Kommunen har i tillegg, sammen med Hordaland fylkeskommune, startet mobilitetslaben MUST for å oppmuntre offentlige og private aktører til å finne smarte løsninger på transportsiden. Her tenker man mye på samme måten, og det vil også her samkjøres informasjon i en datasjø. Det vil være naturlig at ikke bare kommunen og fylkeskommunen bidrar med data, men også etater som Statens Vegvesen og de lokale kollektiv- og taxi-selskapene. 

Live badetemperaturer

Felles for prosjektene Bergen kommune gjennomfører, er lagring av data i Lungegårdsvannet og ambisjonen om å lage nasjonale løsninger som kan deles med hele Norge. Det første prosjektet innbyggerne kan se resultatet av, er live badetemperaturer. Temperaturen i svømmebassengene og havet i AdO Arena og Nordnes Sjøbad, sendes nemlig nå inn live fra sensorene og inn i datasjøen. Disse temperaturene vises til slutt direkte på nett. Løsningen rapporterer også hvor mange besøkende det er, slik at du kan forutsi om det blir trangt eller ei.

AdO arena
Du kan nå enkelt se om det er mange besøkende på AdO arena.

AdO er ikke mer beskjedne enn at de kaller dette for en Verdensnyhet.  

Prosjektet er kanskje lite og kom på plass på rekordtid, men det beviser for alle at delene i løsningen virker. Lungegårdsvannet både tar imot og foredler dataene, samtidig som data leveres til løsninger som er til nytte for deg og meg. 

Bouvet er stolte over å ha hjulpet Bergen kommune med å etablere datasjøen, hjelpe med integrasjonene og massering av dataene.