Fagdeling på tvers gjort enkelt

Alt som skal til er et ønske om å dele og en Microsoft 365-lisens

Marianne Røsby

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


Få ting er så viktig i Bouvet som å dele. Hos oss ruger vi ikke på kunnskapen vi sitter inne med. Vi jobber kontinuerlig for at hver og én av oss skal utvikle seg og lære nye ting så ofte som mulig.

For å lykkes er vi opptatt av å bygge delingsarenaer, ikke bare innad i avdelinger men også på tvers av hele selskapet.

Etter hvert som Bouvet har vokst med stadig flere medarbeidere på flere steder i landet, lokalisert hos kunder, på kontor og hjemmekontor, har det å skape gode arenaer hvor vi deler med hverandre på tvers av hele virksomheten kanskje blitt enda viktigere enn før.

Når vi deler på tvers, oppdager vi hvor mange flinke folk vi jobber med! Vi hører om utfordringer og smarte løsninger de har fått til, noe som er supernyttig i arbeid med andre kunder.

Giske Nystrøm, konsulent i Bouvet

Vi har derfor utviklet konseptet "Deling på tvers"  

For å forenkle det å arrangere faglige seminarer for arrangør, foredragsholdere og deltakere, har vi utviklet konseptet "Deling på tvers".

Alle tjenestene i konseptet er bygget på Microsoft 365-plattformen, og konseptet ble realisert gjennom bruk av metoder for brukerreise, personas, arkitekturvurderinger og automatisering av prosessflyt.   

Vi har i arbeidet vært spesielt opptatt av å automatisere oppgavene som skal gjøres i forkant, under og etter arrangementet.

Selv har vi testet dette ved flere anledninger gjennom felleskonferanser på tvers av våre 14 kontorer i Norge og Sverige. 

Her har våre ansatte delt kunnskap med hverandre gjennom å holde foredrag, i tillegg til at ledelsen har hatt mulighet til å snakke til hele selskapet i fellessesjoner. 

Høsten 2021 holdt våre ansatte 60 foredrag fordelt på fem parallelle løp for 500 kollegaer fordelt på 12 møterom. Arrangementet la til rette for både fysisk og digital deltakelse.   

Å enkelt kunne dele på tvers bidrar til å styrke bedriftskulturen, og hjelper oss med å drive strategisk forretningsutvikling.

Simen Sommerfeldt, CTO i Bouvet.

Slik fungerer det

Når du som foredragsholder skal melde på ditt foredrag gjør du det gjennom et skjema i Power Apps. Det ser slik ut: 

BouvetDeler300dpi.png
 

Alle deltakere får så mulighet til å melde interesse for foredrag, slik at arrangør får hjelp til å fordele foredragsholderne til rett rom etter hvor stor interessen er. 

Deretter kjøres automatiske Power Automate-flyter som oppretter foredragssider med mal til foredragsholderne og teamsmøter for selve gjennomføringen av foredraget. Det eneste foredragsholder må gjøre, i tillegg til å øve på foredraget sitt, er å tilpasse tekst på foredragssiden og laste opp presentasjonen.   

For brukerne er det enda enklere

De ansatte har tilgang til en oversiktlig landingsside, enten via app på mobil eller på egen PC. Her har kan de se hvilke foredrag som er planlagt, når de skal avholdes, markere sine favoritter og legge opp sitt eget program. 

Arrangementskomitéen får statistikk som viser hvilke avdelinger som har bidratt med foredrag og sammendrag av hvor mange foredrag som ble avholdt innenfor gitte tema.

Gjennom en brukervennlig oversikt kan de ansatte enkelt planlegge sin kveld

Hvordan kan dette hjelpe dere? 

For å gjøre deling av fag enklere og mer tilgjengelig på tvers, rive siloer og bygge intern kompetanse ved å lære av hverandre, har vi laget et konsept som gjør det lettere å arrangere store og små arrangementer. 

Ønsker du en prat om hvordan du kan komme i gang med å dele på tvers?

Ta kontakt med en av våre avdelingsledere: 

 

 

 

 

 

Andreas Louis Riise
Avdelingsleder