Fire ting du må vite om generativ AI

Begynner du å flakke med blikket når praten går om AI? Bouvet-eksperten kommer deg til unnsetning!

Tormod Myrland Aadnesen

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Generativ AI er ingen nyhet lenger. Men ennå er det minst like mange spørsmål som svar på hvordan teknologien vil påvirke oss. Det er helt naturlig, mener Rebekka Olsson Omslandseter. 

Hun har doktorgrad innen AI og er konsulent og kursleder i Bouvet. Før påske fikk hun plass på listen over Norges fremste kvinner innen teknologi.

– Det er ikke uvanlig at banebrytende teknologi snur om på verdensbildet vårt. Men det skjer sjelden i en skala lik den vi ser nå. Personlig ser jeg, og mange med meg, både muligheter og fallgruver. Det grunnleggende er at teknologien vil bli stadig bedre, tryggere og mer nyttig etter hvert som vi får mer erfaring, produktene blir modne og vi får på plass rammer, kontrollmekanismer og gode strategier, mener Omslandseter.

Her svarer hun på fire grunnleggende spørsmål om generativ AI.

1) Hva er egentlig generativ AI?

– Generativ AI er navnet på en avansert form for kunstig intelligens. Den benytter sofistikerte maskinlæringsmodeller til å skape nytt innhold. Det betyr at teknologien «lærer» fra enorme datamengder og bruker «kunnskapen» til å lage nytt og unikt innhold. Generativ AI produserer blant annet tekst, bilder, musikk, lyd, video og kode basert på våre prompts – instrukser, sier Omslandseter.

Tidligere trengte man store datamengder og spesialkunnskap for å bruke AI. Den siste tiden har generativ AI endret måten vi bruker kunstig intelligens på. Ikke minst ved at teknologien har blitt tilgjengelig for alle, ikke bare store bedrifter og akademia. For eksempel Microsoft Copilot, Gemini, ChatGPT, Dall-E og Midjourney.

2) Hva er forskjellen på tradisjonell AI og generativ AI?

Kunstig intelligens er ingen nyhet i seg selv. Det vi kan kalle tradisjonell AI er rundt oss over alt – og har vært det lenge. Eksempler er anbefalinger på Netflix, talegjenkjenning i Apples Siri eller Google Assistant samt selvkjørende biler.

– Tradisjonell AI fokuserer hovedsakelig på analyse og prediksjon, altså kvalifisert gjetning om fremtiden basert på mønstre i fortiden. Generativ AI skaper imidlertid helt nytt innhold. Vi kan bruke det til å lage en helt ny tekst til bedriftens hjemmeside, en ny logo eller en ny allsang til firmaturen, sier Omslandseter.

Det er altså et skille mellom den analytiske naturen til tradisjonell AI og den kreative kapasiteten til generativ AI. Generativ AI åpner for mer innovative og helt andre anvendelser enn tradisjonell AI. 
– Enkelt sagt er tradisjonell AI nyttig for bedrifter med et datagrunnlag og en problemstilling, mens generativ AI kan være nyttig for alle i forbedring og effektivisering av arbeidshverdagen, sier Bouvet-eksperten.

3) Hvorfor bør vi ha kunnskap om generativ AI?

Vi vet altså ikke nøyaktig hvordan generativ AI vil påvirke oss. Men det er opplagt at mange bransjer og yrker vil endre seg i årene som kommer.

– Som nevnt kan vi bruke generativ AI til å jobbe raskere og mer innovativt. Teknologien vil bli stadig viktigere på grunn av kapasiteten til å bearbeide og omforme store datamengder. Derfor er det smart å være åpen og gjøre en innsats for å forstå teknologien. Det er nøkkelen til å dra nytte av nye verktøy og arbeidsmetoder. I tillegg vil du være med på notene når AI er tema på møter, i lunsjen eller blant venner, sier Omslandseter med et smil.

4) Hvordan bruker vi generativ AI effektivt?

– Gode resultater avhenger først og fremst at klare og presise prompts. I tillegg er det viktig å eksperimentere med forskjellige scenarier og instrukser for å finne ut hvordan teknologien reagerer på måten du skriver og bruker verktøyet, sier Omslandseter.
Hun understreker at generativ AI kan være litt komplisert i begynnelsen. Du får ikke alltid resultatet du så for deg. Men ved hjelp av basiskunnskap og erfaring med hvordan verktøyet «tenker», vil du raskt få bedre «output».

– Når du forstår verktøyene bedre, vil du også håndtere utfordringene med dem bedre. Du vil også få positive overraskelser underveis, sier Omslandseter.

Kurs gir praktisk intro til generativ AI

Som konsulent bistår hun bedrifter som vil ta i bruk kunstig intelligens. I tillegg holder hun kurs for folk som vil sette seg inn i teknologien og mulighetene den gir. 

Introduksjonskurset til generativ AI for nybegynnere og dem med litt erfaring. Kurset gir en praktisk innføring i generering av tekst og bilder. Målet er at du skal få en dypere forståelse av hva generativ AI er, hvordan du kan utnytte denne teknologien på best mulig måte og hvilke sikkerhets- og etiske aspekter du bør være oppmerksom på, sier Omslandseter. 

Temaer