Bouvet Deler - Hjerterom

Hjerterom er en møtearena for alle som er interessert i forskning, innovasjon og bærekraft innenfor helsesektoren i Bergen. Dette arrangeres av Bouvet i tett samarbeid med NSCC (Norwegian Smart Care Cluster), Eitri Medisinske inkubator og Bergen Næringsråd

Publisert:

17. mars 2023

Vi ønsker å fremme privat-offentlig samarbeid og utvikle innovasjonstakten i helsebyen Bergen. Hjerterom skal være en møtearena for alle som er interessert i forskning, innovasjon og bærekraft innenfor helsesektoren.

Nærhet til kunder og kunnskap
For å håndtere fremtidens utfordringer i helsesektoren, må vi gå nye veier for å bli mer bærekraftige. Det betyr gode løsninger til kommende generasjoner, uten at det går utover klima og miljø. 
 
Ny teknologi kan løse mye, men ikke alt. Den digitale transformasjonen av samfunnet har gitt oss nye innovasjoner og tilbud av tjenester - også i helsesektoren. For å kunne forstå teknologien, må man også forstå menneskene som skal jobbe med den og bruke den. 
Helsesektoren må gjøres mer bærekraftig, og prosessen er allerede i gang. 
 
Hjerterom skal være en møtearena hvor vi ønsker å samle folk som er nysgjerrig på å lære mer om bærekraftig utvikling og helse. Vi vil få presentert spennende prosjekter, aktuelle trender og dypdykk i forskning og innovasjon rundt teknologi, sikkerhet, design og samfunn. 

Hvorfor gjør Bouvet dette?
Deling av kunnskap og erfaringer er en del av kulturen vår og noe vi praktiserer internt og eksternt. Bouvet er en samfunnsbygger og vil gå foran og tilrettelegge for deling på tvers av fag og bransjer. 

Bouvet er med i GoForIT | IKT Norge (ikt-norge.no) og ønsker å bruke denne møteplassen til å dele og bygge kompetanse i skjæringspunktet mellom digitalisering og bærekraft. 

Vi vil holde flere arrangementer fremover. Se våre arrangementer her.

 

 

Lurer du på noe? Ta kontakt

Kristian F. L. Amlie
Konsulent