Hvordan skape et bedre arbeidsmiljø for personer med nedsatt hørsel

Siden det i dag er verdens hørselsdag, ønsker jeg å starte dialogen om hørseltap i håp om at det skal bli lettere å snakke om det for de som har nedsatt hørsel

Emma Dorthea Godø

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


... og for at kolleger rundt enklere vet hva de kan gjøre for å være med å skape et godt arbeidsmiljø for sine kollegaer med nedsatt hørsel. 

Den 3. mars hvert år markeres verdens hørselsdag for å skape økt oppmerksomhet rundt hørselstap og døvhet, og hvordan dette kan forebygges. World Health Organization (WHO) velger ett tema for dagen, og i 2022 er årets tema "To hear for life, listen with care!". WHO ønsker i år å sette fokus på viktigheten av å forebygge hørselstap gjennom trygg lytting.

Om Emma Dorthea

Emma Dorthea Godø er utdannet pedagog og tegnspråktolk. I dag jobber hun som konsulent og kursinstruktør, med Microsoft 365 og brukeradopsjon som spesialfelt.

Emma er også aktiv i nettverket vårt "Mangfold og inkludering" og er med i en arbeidsgruppe som jobber med å sette tematikk knyttet til funksjonsevne og universell utforming på agendaen. 

 
Emma-.jpg
 

 

Med et mer åpent samfunn, hvor mange nå kommer tilbake på kontoret, vil vi bli enda mer utsatt for lyd enn det vi har de siste to årene. Vi sitter i åpne landskap, spiser lunsj i åpne rom, vi sitter i hybride møter der lyd skal treffe både deltakere på andre siden av bordet, og andre siden av skjermen. 

Det er deilig å høre summingen igjen, men for mange kan dette også virke forstyrrende, det er vanskelig å fokusere og en kan kjenne på et større energitap enn når man satt alene på hjemmekontoret. Det funker ikke nødvendigvis bare å sette på seg det støyreduserende hodetelefonene for å fokusere, for flere kan lunsjen i kantinen oppleves som mer utslitende enn en god pause, som den egentlig skal være. 

Visste du dette om hørselen…

 • hørselen er den raskeste menneskelige sansen?
 • den minste knokkelen i kroppen sitter i øret og heter Stigbøylen?
 • ca 1 million nordmenn har nedsatt hørsel?
 • nedsatt hørsel øker risikoen for demensutvikling, og dermed kan forebygges ved å bruke høreapparat?
 • Tinnitus/øresus, kan gi søvnproblemer, konsentrasjonsvansker og nedsatt hukommelse?
 • med sterkt nedsatt hørsel kan du bruke tegnspråktolk, selv om du ikke kan tegnspråk?

Å ta vare på hørselen er viktigere enn du tror

Dette er budskapet til WHO den 3. mars: ta vare på hørselen din, følg med og følg opp endringer, og den vil vare mye lengre. Tenk over lydnivået i hodetelefonene, bruk propper på konserter og inkluder hørselen din når du sier du "tenker på helsa". 
 

Har du nedsatt hørsel har du også rettigheter både som arbeidstaker, men også på generell basis.

Er hørselstapet ditt så stort at du har problemer med å føre en samtale, følge undervisning eller møter på jobb, kan du ha rett til hørselstekniske hjelpemidler, og tegnspråktolk inngår her. En av tolkemetodene for en tegnspråktolk er skrivetolking, og derfor kan en person med nedsatt hørsel, som ikke kan tegnspråk, likevel ha rett og bruke tolk i ulike situasjoner.

 

shutterstock_1899588193.jpg
 

 

Å skape et bedre arbeidsmiljø for personer med nedsatt hørsel

Siden det allerede finnes over en million nordmenn som allerede har nedsatt hørsel, kan jeg med stor sikkerhet si at flere av disse jobber her i Bouvet. Jeg ønsker å gjøre arbeidshverdagen til kollegaer med hørselsnedsettelser enklere, og har derfor samlet noen punkter som kan gjøre meg og deg til en bedre samtalepartner for personer med nedsatt hørsel. Punktene har jeg hentet fra Hørselshemmedes landsforbunds informasjonsside "En bedre arbeidshverdag". 

Sammen med nettverket til Bouvet for mangfold og inkludering har vi også laget en plakat som skal henges opp på møteromme våre. Her kan dere se og kopiere plakaten om dere ønsker å gjøre det samme i deres møterom! 

 • Fang oppmerksomheten til din kollega før du snakker.
 • Se på kollegaen din når du snakker, og ikke stå med ryggen til eller i et annet rom.
 • Snakk tydelig og ikke for fort.
 • Gi gjerne skriftlig beskjed om viktige ting og detaljer.
 • Understrek det du sier med kroppsspråk og ansiktsuttrykk.
 • Gjenta flere ganger, omformuler eller skriv ned dersom du ser at kollegaen din ikke har oppfattet hva du sier.
 • Vær tålmodig. ikke si "glem det" eller vis irritasjon dersom du må gjenta mange ganger. En som er har nedsatt hørsel bruker mye energi på å høre hva som blir sagt, gi han eller hun en sjanse til å få med seg innholdet.
 • Ikke snakk i munnen på andre.

Plakat for møterom som alle kan gjenbruke

Sammen med nettverket til Bouvet for mangfold og inkludering har vi også laget en plakat som skal henges opp på møteromme våre. Her kan dere se og kopiere plakaten om dere ønsker å gjøre det samme i deres møterom! 

Plakat for god møteromskultur for kollegaer med nedsatt hørsel. Utformet av nettverket for mangfold og inkludering og tekst fra Emma Dorthea Godø