– Ikke hopp rett på løsningen

Mange innovasjonsprosesser begynner i feil ende, mener Eirill Wiik. Som kursholder i tjenestedesign lærer hun bort teknikker som bidrar til mer treffsikre og meningsfulle tjenester. At hun selv jobbet «feil» i 15 år, kommer godt med.

Publisert:

9. mars 2020

– Det finnes alltid mange løsninger på et problem. Dessverre velger mange løsning før de har avdekket det egentlige behovet. Tjenestedesign benytter nye metoder og verktøy som lar oss skape produkter og tjenester med reell verdi for brukerne, sier Eirill Wiik.

Som konsulent og kursholder kretser Eirills jobbhverdag rundt tjenestedesign og Design Thinking.  

– Metodikken setter brukeren og brukerperspektivet i sentrum gjennom hele utviklingsprosessen. Kurset Design thinking dreier seg om brukerdrevet innovasjon, forklarer hun.


– Hva er du spesielt opptatt av å formidle til kursdeltakerne?

– Ikke hopp rett på en løsning. Begynn med å avdekke det reelle behovet. Det å definere problemer på åpenbare og konvensjonelle måter fører ofte til åpenbare og konvensjonelle løsninger. Ved hjelp av mer åpne og interessante spørsmål kan vi utforske innovative ideer, som deretter kan prototypes, testes, justeres og valideres.

– Nå om dagen finnes det vel knapt en strategi som ikke innbefatter en større satsing på reell verdi for sluttbrukere. Vi har imidlertid lett for å lene oss på begrepet digitalisering. Men ofte handler nødvendige endringer minst av alt om teknologi. Vi må vite mer om hvordan brukernes behov kan kartlegges og danne grunnlag for nye og treffsikre løsninger.
 

kursdeltakere_tegning
Et knippe selvportretter av deltakerne på kurs i tjenestedesign.

Hvem er den typiske kursdeltakeren?

– Det er ingen typisk deltaker, snarere folk fra mange ulike fagfelt og virksomheter. Heldigvis! Det er nettopp tverrfagligheten som gjør kursene spennende. Her kommer ledere som trenger mer kunnskap om designmetodikk i endrings- og innovasjonsledelse. Vi får inn prosjektledere og rådgivere i offentlig forvaltning. De kan ha behov for metoder og verktøy som lar dem tenke utenfor boksen når de skal effektivisere og digitalisere tjenester. Og så kommer mange tradisjonelle IT-folk. Stadig flere av disse ser verdien av å kunne løse kompliserte utfordringer på nye måter.

– I tillegg er det kult å se at konkurrenter fra andre konsulentselskaper melder seg på kurs. Vi møtes ofte som kolleger ute hos felles kunder. Da er det supert at vi deler noe av det samme tankegodset om metode og prosess.

Her kan du lese mer om kurs i designmetodikk

Prototype_deltakere

– Hva synes du er det mest interessante ved tjenestedesign?

– Den tidlige fasen, innsiktsfasen, er spesielt fascinerende. Det er her vi kartlegger behov og skaper en felles forståelse for utfordringene. Nøkkelen til god innovasjon ligger ofte i den overraskende innsikten «det vi ikke visste at vi ikke visste». En styrt designprosess kan bryte ned siloer og få fram det beste i en tverrfaglig tilnærming. Mye handler om å snakke sammen. Det er interessant å se hva man kan oppnå ved å slutte å sende e-poster, begrave kjepphester og etablere en felles forståelse, for deretter å utforske mulighetene for å lage noe helt nytt eller forbedre det man har.

Deltakere_tjenestedesign_feb20

– Hvilken faglig bakgrunn har du?

– Jeg pleier å si at jeg jobbet feil i 15 år. Akkurat det er jeg glad for i dag. Jeg har bakgrunn fra sosiologi og kunst- og designfag. Etter mange år som leder i en mediebransje i stor endring, skjønte jeg at vi altfor ofte ikke løste de riktige problemene. I tillegg erfarte jeg hvor tungt det kan bli når folk fra ulike fag- og kompetanseområder ikke har en felles forståelse av en utfordring. Derfor etterutdannet jeg meg innen Design Thinking, som er en anerkjent tverrfaglig metodikk som fusjonerer design, teknologi og organisasjon/økonomi.

– Nå om dagen er det stor etterspørsel etter kompetanse på designmetodikk. De siste årene har jeg jobbet med kunder som Statsbygg, Statnett, Avinor, VIS, Helse Sør-Øst, Norlandia og Nav. I tillegg har jeg hatt gleden av å møte flere hundre kursdeltakere.

– Hva gjør du når du ikke jobber? 

– Nå skulle jeg gjerne ha svart noe litt overraskende og kult. Som at jeg elsker naken-paragliding, eller noe sånt. Jeg må medgi at jeg er veldig glad i jobben min, og den kan til tider være ganske intens. Så på fritiden liker jeg å være sammen med familien og gjøre veldig rolige ting, som for eksempel å sitte og undre meg over plantene i hagen, lese en bok eller fråtse i tv-serier. Sånne ting.

Interessert i å lære mer om tjenestedesign? Les mer om kursene i tjenestedesign og design thinking: Tjenestedesign i en digital hverdag og Design thinking for innovasjon og nytenkning

Temaer

Metodene/verktøyene er direkte anvendbare på mandag.
Veldig relevant kurs. Gode verktøy som jeg vil ta med meg og bruke videre.
God inspirasjon for videre satsing på dette området.