Komplekse 3d-modeller med Azure Remote fjernrendring

Med Azure og Remote Rendering kan man vise tungt 3d innhold og interaktive modeller på HoloLens 2 og andre enheter for Mixed Reality. Det er nok datakraft i Azure til å vise de mest komplekse 3d modellene, med flere millioner av polygoner.

Ole Tobiesen

Bouvets Mixed Reality-team har i tillegg til kompetanse innenfor programmering og design også stor kompetanse innenfor 3D. Selv om det ikke mangler krefter i verken en HoloLens 2 eller en PC, trenger man av og til et detaljnivå som vanlig hardware ikke kan vise i sanntid. 

Skal man lage en digital tvilling, snakker man i visse tilfeller om en modell med opp til flere

20201005_123245000_iOS 1.jpg
Ole Tobiesen jobber som Mixed Reality utvikler i Stavanger.
📸 Kay Tomas Fagervik Bertheussen

hundre millioner polygoner (hvert bilde og frame i Toy Story har for sammenligningens skyld 5–6 millioner polygoner). Kanskje vil man også ha overflater på denne modellen som ser nærmest fotorealistiske ut. Man skjønner raskt at maskinvare som får til dette i sanntid, er vanskelig å oppnå med trådløse selvstendige enheter. Heldigvis finnes det løsninger, og vi kan implementere de. 


Azure Remote Rendering – fjernredring av høy poly-modeller

Det å redusere detaljnivået på en 3D-modell og samtidig få den til å se like bra ut, er ikke alltid en mulighet, spesielt ikke i AR eller VR. Dersom det faktisk er en mulighet, er dette ofte en kostbar og veldig tidkrevende prosess.

Med Azure Remote Rendering gjør man alle tunge grafiske løft i skyen. Man leier altså hardware, og får tilbake en tredimensjonal interaktiv videofeed. Siden videofeeden er interaktiv, kan man gå rundt den, manipulere og bryte den ned - som om den var et vanlig Hologram.

Hva slags muligheter har man med Azure Remote Rendering?

ARR gir mulighet til å hente ned store komplekse modeller – akkurat når man trenger de. Man kan se for seg at man som byggentreprenør ønsker å se byggeplassen realisert og prosjekterte bygg ferdigstilt og ingeniører ønsker å visualisere store interaktive offshore modeller. Eller man som mekaniker skal se en full rendret motor, men alle del-komponenter.

MultipleUsersRemoteRendering
Flere brukere som samhandler om et felles fjern-rendret objekt
Foto Microsoft

Man slipper også å måtte bruke ekstra ressurser på å optimalisere 3D-grafikk slik at en app kjører slik den skal. Detaljnivået i skyen vil ikke påvirke lokal ytelse på noen måte.

Med Azure Remote Rendering, har man to konfigurasjoner: Standard og Premium. Førstnevnte lar deg rendre opp til 20 millioner polygoner, mens det ikke finnes noen hard grense på sistnevnte. Begge tillater individuelle teksturer på opp til 16k. Dette er 64 ganger så høy teksturoppløsning som et moderne spill har per kvadratmeter, så man trenger kort og godt ikke å spare på kruttet.

Flere formater er støttet, og teamet har god erfaring med konvertering og behandling av 3D-modeller for de formatene som ikke er det.

Hvordan tar man Azure Remote Rendering i bruk?

Vi har et ferdig, modulært og gjennomtestet bibliotek som gjør at Azure Remote Rendering kan integreres i Unity-apper til flere Virtual Reality-headsett, HoloLens og Xbox. Back-end settes opp veldig fort i Azure-portalen.

Vårt bibliotek kan også linkes opp mot Azure Object Anchors, som muliggjør objektgjenkjenning paralellt med ARR slik at man får lagt over en høydetaljert modell, over det faktiske fysiske objektet. Vi ser frem til å jobbe mer med dette fremover sammen med våre MR kunder.